Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr A-0161-46/14 Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach

z dnia 7 sierpnia 2014r.

w sprawie ogłoszenia listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Suwałkach

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. Nr 250, poz. 1883 z późn. zm.) ogłasza się:

§ 1. Listę biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Suwałkach (Załącznik Nr 1).

§ 2. Traci moc ogłoszenie Nr A-0161-10/14 Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie ogłoszenia listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Suwałkach (DZ. URZ. WOJ. PODL. 2014. 783)

Prezes Sądu Okręgowego


Danuta Zdzisława Poniatowska


Załącznik do Ogłoszenia Nr A-0161-46/14
Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach
z dnia 7 sierpnia 2014 r.
Zalacznik1.doc

Lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Suwałkach

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe