Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 151/14 Wójta Gminy Grodzisk

z dnia 30 lipca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r

Tekst pierwotny

Na podstawie § 12 pkt 3 Uchwały Nr XXIV/127/13 Rady Gminy Grodzisk z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grodzisk na 2014r. Wójt Gminy zarządza, co następuje:

Na podstawie § 12 pkt 3 Uchwały Nr XXIV/127/13 Rady Gminy Grodzisk z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grodzisk na 2014r .Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 1;

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 11 583 622 zł w tym:

- dochody bieżące 10 688 341

- dochody majątkowe 895 281 zł.

2. Wydatki ogółem 11 353 601 zł:

- wydatki bieżące 10 529 182 zł,

- wydatki majątkowe 824 419 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy


Antoni Tymiński


Załącznik do Zarządzenia Nr 151/14
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 30 lipca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe