Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 490/LVII/14 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 27 sierpnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Łomża na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 419 § 2 i art. 417 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, zm.[1])) oraz art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm.[2])) na wniosek Prezydenta Miasta Łomża uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr 232/XXVIII/12 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału Miasta Łomża na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, wprowadza się następujące zmiany :

1. w okręgu wyborczym Nr I dodaje się ulicę:Królowej Bony;

2. w okręgu wyborczym Nr II skreśla się ulicę:Forteczna, której nazwa uchwałą Rady Miejskiej Łomży nr 182/XXII/12 z dnia 21 marca 2012 r. została zmieniona na Saperska oraz dodaje się ulicę:Rotmistrza Witolda Pileckiego;

3. w okręgu wyborczym Nr III dodaje się ulicę:Pszczela.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Podlaskiemu
i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.

§ 4. Na ustalenia Rady Miasta w sprawie okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Łomży, w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży


Maciej Andrzej Borysewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 490/LVII/14
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Podział Miasta Łomża
na okręgi wyborcze

1. Liczba mieszkańców Miasta Łomża

wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. : 60248

2. Liczba wybieranych radnych : 23

3. Jednolita norma przedstawicielstwa : 2619,48

Numer okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych
wybieranych w okręgu

I

Feliksa Bernatowicza, Boczna, Os. Bohaterów Monte Cassino, Adama Chętnika, Edwarda Ciborowskiego, Długa, Dworna, Farna, Giełczyńska, Zygmunta Glogera, Górna, Grobla Jednaczewska, Jana z Kolna, Jatkowa, Kanalna, Kapucyńska, Kaznodziejska, Kierzkowa, Klasztorna, Kolegialna, Stacha Konwy, Mikołaja Kopernika, Pl. Tadeusza Kościuszki, Królowej Bony, Krótka, Krzywe Koło, Al. Legionów - od początku do Gen. Władysława Sikorskiego, Łagodna, Łąkowa, 3 Maja, Marynarska, Nadnarwiańska, Pl. Niepodległości, Nowa, Nowogrodzka - od początku do Adama Chętnika (od nr 1 do nr 27a i od nr 2 do nr 44), Ogrodowa, Pl. Papieża Jana Pawła II, Piękna, Pocztarska, Pl. Pocztowy, Polowa, Projektowana, Radziecka, Raginisa, Rybaki, Rządowa, Sadowa, Senatorska, Henryka Sienkiewicza, Gen. Władysława Sikorskiego - od Al. Legionów do końca, Stara, Pl. Stary Rynek, Stawowa, Stroma, Szkolna, Szosa Zambrowska, Kpt. Franciszka Szymańskiego, Torfowa, Wąska, Wiejska, Wincentego Witosa, Wojska Polskiego - od początku do Zygmunta Glogera (od nr 4 do nr 8a i od nr 11 do 39), Woziwodzka, Zakątek, Zamiejska, Zatylna, Zaułek Cmentarny, Zawadzka - od Szosy Zambrowskiej do Gen. Władysława Sikorskiego (od nr 6 do nr 42 i od nr 11a do nr 23), Zdrojowa, Zielona, Pl. Zielony, Zjazd, Żwirki i Wigury, Żydowska.

5

II

Akacjowa, Akademicka, Bartnicza, Bawełniana, Bazowa, Beztroska, Bliska, Browarna, Brzozowa, Bukowa, Cegielniana, Chabrowa, Cicha, Ciepła, Cisowa, Dębowa, Romana Dmowskiego, Dobra, Fabryczna, Głogowa, Grabowa, Harcerska, Jasna, Jaworowa, Jednaczewska, Jesionowa, Jodłowa, Kaczeńców, Kaktusowa, Kalinowa, Leona Kaliwody, Kanarkowa, Kanonierska, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Kolibrowa, Janusza Korczaka, Kraska, Kręta, Krucza, Krzywa, Księżycowa, Kurpiowska, Kwadratowa, Kwiatowa, Al. Legionów - od Gen. Władysława Sikorskiego do końca, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Lniarska, Łączna, Waleriana Łukasińskiego, Magazynowa, Makowa, Malinowa, Mała Kraska, Meblowa, Miła, Miodowa, Modrzewiowa, Nowogrodzka - od Adama Chętnika do końca (od nr 29 i od nr 46), Nowoprojektowana, Obrońców Łomży, Stanisława Ogrodnika, Opłotki, Partyzantów, Pawia, Piaski, Piaskowa, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Al. Józefa Piłsudskiego - od Spokojnej do Al. Legionów (od nr 34 do nr 88 i od nr 105 do nr 135), Piwna, Podleśna, Pogodna, Poligonowa, Polna, Poprzeczna, Poznańska, Promienna, Prosta, Ptasia, Kazimierza Pułaskiego, Pułkowa, 33 Pułku Piechoty, Przemysłowa, Przyjaźni, Przytulna, Radosna, Różana, Rzemieślnicza, Saperska, Gen. Władysława Sikorskiego - od początku do Al. Legionów, Marii Skłodowskiej Curie, Kpt. Franciszka Skowronka, Słowikowa, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, Stanisława Staszica, Strażacka, Strojna, Strusia, Studencka, Strzelców Kurpiowskich, Szczęśliwa, Szeroka, Mariana Wojciecha Śmiarowskiego, Świerkowa, Tkacka, Topolowa, Towarowa, Uśmiechu, Wesoła, Bronisława Wesołowskiego, Wiązowa, Bohdana Winiarskiego, Wiśniowa, Włókiennicza, Wojska Polskiego - od ul. Zygmunta Glogera do końca (od nr 10 i od nr 41), Wronia, Wyzwolenia, Zabawna, Zaciszna, Zgody, Zielna, Żabia, Żurawia, Żwirowa.

5

III

Józefa Bema, Władysława Broniewskiego, Bursztynowa, Chmielna, Fryderyka Chopina, Dworcowa, Działkowa, Handlowa, Kamienna, Hugona Kołłątaja, Konstytucji 3 Maja, Majowa, Stanisława Małachowskiego, Mazurska, Adama Mickiewicza, Stanisława Moniuszki, Juliana Ursyna Niemcewicza, Pana Tadeusza, Al. Józefa Piłsudskiego - od Al. Legionów do Zawadzkiej (od nr 14 do nr 32 i od nr 35 do nr 103), Bolesława Prusa, Przykoszarowa, Pszczela, Gen. Mariana Stanisława Raganowicza, Władysława Reymonta, Rubinowa, Juliusza Słowackiego, Spółdzielcza, Leopolda Staffa, Strzelnicza, Szafirowa, Szosa do Mężenina, Jędrzeja Śniadeckiego, Tęczowa, Turkusowa, Konrada Wallenroda, Wiosenna, Ks. Kardynała Wyszyńskiego, Zawady Przedmieście, Osiedle Zawady Przedmieście, Stefana Żeromskiego, Żytnia.

7

IV

Hipokratesa, Kasztelańska, Katyńska, Kazańska, Księcia Janusza I, Księżnej Anny, Por. Łagody, Mazowiecka, Owocowa, Al. Józefa Piłsudskiego - od początku do Zawadzkiej (od nr 1 do nr 33 i od nr 2 do nr 12), Rycerska, Sybiraków, Szmaragdowa, Talesa z Miletu, Zawadzka - od Gen. Władysława Sikorskiego do końca.

6

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży


Maciej Andrzej Borysewicz


[1]) Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951, 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.

[2]) Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe