reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 193/XLI/2014 Rady Gminy Piątnica

z dnia 28 sierpnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 635 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938 oraz z 2014 r. poz. 379 i 911) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych (zwiększenie na kwotę 181 167 zł oraz zmniejszenie 146 235 zł)

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych (zwiększenie 929 716 zł i zmniejszenie 146 235 zł)

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 162/XXX/2013 Rady Gminy Piątnica z dnia 20 grudnia 2013 roku "Wykaz zadań inwestycyjnych" otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 162/XXX/2013 Rady Gminy Piątnica z dnia 20 grudnia 2013 roku "Plan przychodów budżetu na 2014 rok" otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 162/XXX/2013 Rady Gminy Piątnica z dnia 20 grudnia 2013 roku "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu" otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Zmiany w planie dochodów i wydatków dokonano po wnikliwej analizie wykonania budżetu gminy za I kwartał 2014 r. Niniejszą uchwałą wprowadzono następujące zmiany w działach:

a) Po stronie dochodów :

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększono plan na kwotę ogółem 181 167 zł, z czego podatek od nieruchomości 170 886 zł i udziały w podatku dochodowym osób prawnych 10 281 zł.

- w dziale 758 - Różne rozliczenia dokonano zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 146 235 zł w oparciu o zawiadomienie Ministra Finansów ustalające ostateczne wysokości subwencji na rok 2014.

b) Po stronie wydatków :

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zwiększono o kwotę 5000 zł wydatki na sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej na rozbudowę wodociągu we wsi Czarnocin.

- w dziale 600 - Transport i łączność zwiększono o kwotę 911 435 zł wydatki na inwestycje drogowe ulica Forteczna w Piątnicy 888 935 zł oraz na pomoc finansową na zadania bieżące dla Starostwa Powiatowego w Łomży 22 500 zł, z czego na odwodnienie drogi powiatowej w Niewodowie 2 500 zł oraz na remont drogi powiatowej Górki - Dobrzyjałowo 20 000 zł.

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono wydatki o kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na fundusz wsparcia dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży na dofinansowanie zakupu radiowozu.

- w dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 5 281 zł zwiększono plan wydatków na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z rozliczeniem środków finansowych z roku 2013.

- w dziale 801- Oświata i wychowanie zmniejszono o kwotę 146 235 zł plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w związku ze zmniejszeniem rocznej kwoty subwencji oświatowej o kwotę 146 235 zł.

c) W związku z dokonanymi zmianami dokonano zmian w załącznikach do uchwały Rady Gminy:

- "Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2014",

- "Plan przychodów budżetu na 2014 rok"

- "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu"

§ 7. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 29 266 566,57 zł w tym:

a) dochody bieżące - 28 837 583,57 zł,

b) dochody majątkowe - 428 983 zł.

§ 8. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 30 437 299,57 zł w tym:

a) wydatki bieżące - 27 319 152,57 zł

b) wydatki majątkowe - 3 118 147,00 zł.

§ 9. Deficyt budżetu w wysokości 1 170 733 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków budżetu gminy w wysokości 748 549 zł oraz przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 422 184 zł.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Rady


Dariusz Kossakowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 193/XLI/2014
Rady Gminy Piątnica
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 193/XLI/2014
Rady Gminy Piątnica
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 193/XLI/2014
Rady Gminy Piątnica
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 193/XLI/2014
Rady Gminy Piątnica
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Plan przychodów


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 193/XLI/2014
Rady Gminy Piątnica
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Dotacje


Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy dokonano się po wnikliwej analizie wykonania budżetu za 2014 rok mając na względzie sprawne funkcjonowanie jednostki, a także okoliczności poprawienia życia mieszkańców oraz zachowanie równowagi finansowej Gminy.

Zatem wskazane zmiany poprzez podjęcie stosownej uchwały są niezbędne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama