reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 270.2014 Wójta Gminy Czyże

z dnia 29 sierpnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 257 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379) zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków o 1 012 zł oraz dokonać zmian w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem 7 768 898 zł w tym:

a) dochody bieżące - 6 300 953

b) dochody majątkowe - 1 467 945

2. Wydatki budżetowe ogółem 8 046 504 zł w tym:

a) wydatki bieżące - 6 088 759

b) wydatki majątkowe - 1 957 745 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 277 606 zł zostanie pokryty w całości środkami wolnymi z lat ubiegłych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Jerzy Wasiluk


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 270.2014
Wójta Gminy Czyże
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Rodzaj:Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

15 696,00

2 287,00

17 983,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

15 696,00

2 287,00

17 983,00

2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

0,00

2 287,00

2 287,00

Razem:

6 217 040,00

2 287,00

6 219 327,00

Rodzaj:Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

0,00

1 225,00

1 225,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

1 225,00

1 225,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

1 225,00

1 225,00

852

Pomoc społeczna

573 754,00

- 2 500,00

571 254,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

5 000,00

- 2 500,00

2 500,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

5 000,00

- 2 500,00

2 500,00

Razem zlecone:

940 170,00

- 1 275,00

938 895,00

Razem w drodze porozumień:

610 676,00

0,00

610 676,00

Razem własne:

6 217 040,00

2 287,00

6 219 327,00

Plan dochodów ogółem:

7 767 886,00

1 012,00

7 768 898,00

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

851

Ochrona zdrowia

26 300,00

0,00

26 300,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

25 800,00

0,00

25 800,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7 000,00

1 000,00

8 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 700,00

- 1 000,00

6 700,00

4410

Podróże służbowe krajowe

600,00

- 40,00

560,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500,00

40,00

540,00

852

Pomoc społeczna

294 855,00

0,00

294 855,00

85202

Domy pomocy społecznej

21 600,00

5 300,00

26 900,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

21 600,00

5 300,00

26 900,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

44 743,00

1 000,00

45 743,00

3110

Świadczenia społeczne

44 743,00

1 000,00

45 743,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

156 262,00

- 6 300,00

149 962,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

115 518,00

- 8 800,00

106 718,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 200,00

1 000,00

2 200,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 362,00

1 000,00

2 362,00

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000,00

200,00

1 200,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500,00

300,00

800,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

98 500,00

2 287,00

100 787,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

19 620,00

2 287,00

21 907,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

0,00

2 287,00

2 287,00

Razem:

6 160 071,00

2 287,00

6 162 358,00

Rodzaj:Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

0,00

1 225,00

1 225,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

1 225,00

1 225,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

1 225,00

1 225,00

852

Pomoc społeczna

573 754,00

- 2 500,00

571 254,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

554 000,00

0,00

554 000,00

3110

Świadczenia społeczne

524 185,00

- 2 850,00

521 335,00

4580

Pozostałe odsetki

3 000,00

2 850,00

5 850,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

5 000,00

- 2 500,00

2 500,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

5 000,00

- 2 500,00

2 500,00

Razem zlecone:

940 170,00

- 1 275,00

938 895,00

Razem własne:

6 160 071,00

2 287,00

6 162 358,00

Razem w drodze porozumień :

945 251,00

0,00

945 251,00

Plan wydatków ogółem:

8 045 492,00

1 012,00

8 046 504,00

Na podstawie pism Nr FB-II.3111.339.2014.BB, FB-II.3111.351.2014.MA, FB-II.3111.331.2014.BB z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan dochodów i wydatków o 1012 zł.

Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu dostosowując plan wydatków do faktycznych potrzeb.

Wójt Gminy


Jerzy Wasiluk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kampanie SEO

Kampanie SEO to agencja marketingowa z ponad 10-letnim doświadczeniem, którą tworzą doświadczeni i kreatywni eksperci.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama