| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/247/14 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 16 września 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 217 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z póź. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 47.200 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 47.200 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami na kwotę 417.080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian załącznika Nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 roku do Uchwały Nr XXXVIII/203/13 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 grudnia 2013 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2014 rok z późn. zm, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Objaśnienia do uchwały budżetowej zawarte są w Załączniku nr 4 do uchwały.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi :

1) plan dochodów w kwocie 25.400.670 zł. z tego:

a) dochody bieżące 24.044.622 zł,

b) dochody majątkowe 1.356.048 zł;

2) plan wydatków w kwocie 27.200.762 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 22.928.002 zł,

b) wydatki majątkowe 4.272.760 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Kłosek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/247/14
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 16 września 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/247/14
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 16 września 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/247/14
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 16 września 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/247/14
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 16 września 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w planie budżetu gminy na 2014 rok.

I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 37.500 zł. w związku z nieprzewidzianymi wpływami na poszczególnych paragrafach.

II. Dokonuje się zwiększenia planów budżetowych o kwotę 37.500 zł. i przeznacza między innymi na :

- zakup szalunku klatkowego -12.000 zł.,

- wykonanie prac związanych z przekwalifikowaniem gruntów na nieużytki nie podlegające opodatkowaniu - 24.000 zł.

III. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami na kwotę 417.080 zł.

- nie będzie realizowane zadanie inwestycyjne " Remont klubu w Pogorzałkach" 300.000 zł.,

- budowa osadnika przed pompownią w Fastach - 30.750 zł.,

- remont hydroforni w Dobrzyniewie Dużym - 79.950 zł.,

- zwiększenie funduszu socjalnego - 9.248 zł.,

Za te środki zostaną wykonane następujące zadania ( wprowadzone na podstawie ustaleń z pracownikami merytorycznymi):

- remont dachu w Krynicach - 20.000 zł.,

- remont w klubu w Ponikłej - 20.000 zł.,

- remonty na drogach gminnych, profilowanie, zimowe utrzymanie - 172.000 zł.,

- oświetlenie Ogrodniki-Kościelne - 20.000 zł.,

- przesunięcia dotyczące gospodarki wodno-kanalizacyjnej ,

IV. Dokonuje się zmian w załączniku inwestycyjnym na 2014 rok w związku z brakiem realizacji niektórych zadań inwestycyjnych i wprowadzeniem nowych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »