Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/210/2014 Rady Gminy Milejczyce

z dnia 9 października 2014r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. poz.594, poz. 645 i poz.1318, z 2014r. poz.379, poz.1072) oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.260, poz.843, poz.1446, poz.1543, z 2014r. poz.659), po uzyskaniu opinii Zarządu Powiatu w Siemiatyczach, Rada Gminy Milejczyce uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zalicza do kategorii dróg gminnych drogi położone na terenie Gminy Milejczyce wymienione w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przebieg dróg gminnych określają załączniki graficzne stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milejczyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Adam Fiłoc


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/210/2014
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 9 października 2014 r.

WYKAZ DRÓG GMINNYCH

Miejscowość

Nr geodezyjne

Nazwa drogi

Biełki

10

Bez nazwy

Biełki

356

Bez nazwy

Biełki

631

Bez nazwy

Biełki

297

Bez nazwy

Biełki

411

Bez nazwy

Biełki

497

Bez nazwy

Borowiki

361

Bez nazwy

Chańki i Kościukowicze

8

Bez nazwy

Chańki i Kościukowicze

19

Bez nazwy

Chańki i Kościukowicze

94

Bez nazwy

Chańki i Kościukowicze

92, 100, 104

Bez nazwy

Chańki i Kościukowicze

97/8

Bez nazwy

Chańki i Kościukowicze

85

Bez nazwy

Chańki i Kościukowicze

105

Bez nazwy

Chańki i Kościukowicze

115

Bez nazwy

Chańki i Kościukowicze

70

Bez nazwy

Chańki i Kościukowicze

48

Bez nazwy

Choroszczewo

30

Bez nazwy

Choroszczewo

189

Bez nazwy

Choroszczewo

40/10

Bez nazwy

Choroszczewo

204

Bez nazwy

Choroszczewo

207

Bez nazwy

Choroszczewo

100

Bez nazwy

Grabarka

265

Bez nazwy

Grabarka

226/2

Bez nazwy

Grabarka

281, 223/3, 317, 319

Bez nazwy

Grabarka

200/2, 318

Bez nazwy

Grabarka

250

Bez nazwy

Grabarka

282

Bez nazwy

Grabarka

284

Bez nazwy

Klimkowicze

3/17, 68/1

Bez nazwy

Klimkowicze

72

Bez nazwy

Klimkowicze

79

Bez nazwy

Lubiejki

66

Bez nazwy

Miedwieżyki

270

Bez nazwy

Miedwieżyki

268

Bez nazwy

Miedwieżyki

206, 295, 425, 312

Bez nazwy

Miedwieżyki

51

Bez nazwy

Miedwieżyki

95, 187

Bez nazwy

Miedwieżyki

497

Bez nazwy

Miedwieżyki

173/1

Bez nazwy

Miedwieżyki

162/1, 162/2, 159

Bez nazwy

Miedwieżyki

131

Bez nazwy

Miedwieżyki

133

Bez nazwy

Miedwieżyki

281, 290

Bez nazwy

Miedwieżyki

276/3

Bez nazwy

Miedwieżyki

624

Bez nazwy

Mikulicze

619

Bez nazwy

Mikulicze

615, 493, 494

Bez nazwy

Mikulicze

589

Bez nazwy

Mikulicze

402

Bez nazwy

Mikulicze

227

Bez nazwy

Mikulicze

613

Bez nazwy

Mikulicze

106

Rogacze - Gruzka

Nowosiółki

298

Bez nazwy

Nowosiółki

278

Bez nazwy

Nowosiółki

485

Bez nazwy

Nowosiółki

490

Bez nazwy

Nowosiółki

10

Bez nazwy

Rogacze

35

Bez nazwy

Rogacze

57

Rogacze - Nowosiółki

Rogacze

66

Bez nazwy

Rogacze

429, 399

Bez nazwy

Rogacze

518

Bez nazwy

Rogacze

319, 491

Bez nazwy

Rogacze

318

Bez nazwy

Rogacze

149, 126, 106

Bez nazwy

Rogacze

144

Bez nazwy

Rogacze

161

Bez nazwy

Sobiatyno

1729

Bez nazwy

Sobiatyno

1747

Bez nazwy

Sobiatyno

1759

Bez nazwy

Sobiatyno

1555

Bez nazwy

Sobiatyno

1781

Bez nazwy

Sobiatyno

1758

Bez nazwy

Sobiatyno

1844

Bez nazwy

Sobiatyno

1804

Bez nazwy

Sobiatyno

1803

Bez nazwy

Sobiatyno

1656

Bez nazwy

Sobiatyno

1666

Bez nazwy

Sobiatyno

1414

Bez nazwy

Sobiatyno

1684

Bez nazwy

Sobiatyno

1649

Bez nazwy

Sobiatyno

132

Bez nazwy

Sobiatyno

1845

Bez nazwy

Sobiatyno

414

Bez nazwy

Sobiatyno

1080

Bez nazwy

Sobiatyno

1269, 1311, 1009, 1016

Bez nazwy

Sobiatyno

1288, 1251, 1203

Bez nazwy

Sobiatyno

1059

Bez nazwy

Sobiatyno

1191

Bez nazwy

Sobiatyno

1045

Bez nazwy

Sobiatyno

1030

Bez nazwy

Sobiatyno

948

Bez nazwy

Sobiatyno

928

Bez nazwy

Sobiatyno

898

Bez nazwy

Sobiatyno

985, 961

Bez nazwy

Sobiatyno

964, 972

Bez nazwy

Sobiatyno

103/1

Bez nazwy

Sobiatyno

1391

Bez nazwy

Sobiatyno

1471

Bez nazwy

Sobiatyno

1475

Bez nazwy

Sobiatyno

1656

Bez nazwy

Sobiatyno

1581

Bez nazwy

Sobiatyno

1649

Bez nazwy

Sobiatyno

1567

Bez nazwy

Sobiatyno

1614

Bez nazwy

Sobiatyno

1615

Bez nazwy

Sobiatyno

1561

Bez nazwy

Sobiatyno

1598

Bez nazwy

Sobiatyno

1432

Bez nazwy

Sobiatyno

822, 836, 834, 835, 790

Bez nazwy

Sobiatyno

796

Bez nazwy

Sobiatyno

774/2, 775/2, 776/2, 777/2, 778/2, 779/2, 780/2, 781/2, 782/2, 783/2, 784/2, 785/2, 786/2, 797/2, 821

Bez nazwy

Wałki

143

Bez nazwy

Wałki

126

Bez nazwy

Wałki

102/32

Bez nazwy


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/210/2014
Rady Gminy Milejczyce
z dnia 9 października 2014 r.

ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe