reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Suchowoli; Zarządu Powiatu Sokólskiego

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie przekazania między zarządcami dróg zarządzania drogami powiatowymi Nr 1326B miasto Suchowola, ul. Kupiecka, Nr 1334B Chodorówka Nowa - Chodorówka St. - droga 1326B, Nr 1335B Trzyrzecze - Dryga, Nr 1337B miasto Suchowola ul. 3 Maja i Nr 1337B miasto Suchowola ul. Goniądzka

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i poz. 843) strony zawierają porozumienie o następującej treści:

zawarte w Sokółce pomiędzy Powiatem Sokólskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Sokólskiego w osobach:

1. Franciszek Budrowski - Starosta Sokólski

2. Alicja Rysiejko - Wicestarosta

zwanym dalej "Przekazującym"

a Gminą Suchowola reprezentowaną przez Burmistrza Kazimierza Marciszela zwanym dalej "Przyjmującym"

§ 1. Przekazujący powierza a Przyjmujący przejmuje w pełnym zakresie prawa i obowiązki zarządcy drogi oraz zarządu dróg powiatowych: Nr 1326B miasto Suchowola, ul. Kupiecka, Nr 1334B Chodorówka Nowa - Chodorówka St. - droga 1326B, Nr 1335B Trzyrzecze - Dryga, Nr 1337B miasto Suchowola ul. 3 Maja, Nr 1337B miasto Suchowola ul. Goniądzka wynikające z ustawy o drogach publicznych - w szczególności z art. 20, 21, 22, 40 i 42, a także z przepisów wykonawczych i innych obowiązujących w drogownictwie.

§ 2. 1. W związku z przekazaniem funkcji zarządcy i zarządu drogi, o której mowa w § 1. Przekazujący nie ponosi żadnych kosztów finansowych związanych z zarządzaniem drogami.

2. Wszelkie skutki prawne i finansowe wynikające z zawarcia porozumienia ponosi Przejmujący.

§ 3. 1. Porozumienie wygasa po 2 latach od zakończenia inwestycji polegającej na przebudowie dróg powiatowych: Nr 1326B miasto Suchowola, ul. Kupiecka, Nr 1334B Chodorówka Nowa - Chodorówka St. - droga 1326B, Nr 1335B Trzyrzecze - Dryga, Nr 1337B miasto Suchowola ul. 3 Maja, Nr 1337B miasto Suchowola ul. Goniądzka, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012 - 2015.

2. Zasady współfinansowania inwestycji o której mowa w ust. 1 określi odrębna umowa zawarta między stronami porozumienia.

§ 4. W razie naruszenia prawa obowiązującego w zakresie sprawowania funkcji zarządcy i zarządu drogi lub postanowień porozumienia przez Przejmującego, Przekazujący może od niego odstąpić ze skutkiem natychmiastowym.

§ 5. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej, w postaci aneksu zawartego przez strony.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o drogach publicznych.

§ 7. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Starosta Sokólski


Franciszek Budrowski


Wicestarosta


Alicja Rysiejko


Burmistrz Suchowoli


Kazimierz Marciszel

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama