| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/256/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 19 pkt. 1 lit a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 849) oraz art. art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 749 z późn. zm.[1]) ) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka opłatę targową.

§ 2. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Dąbrowie Białostockiej:

1) określa wysokość stawek opłaty targowej;

2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 3. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w wysokości 13 zł.

2. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży z:

1) samochodu osobowego, straganu, stołu - 13 zł;

2) ciągnika z przyczepą, wozu - 13 zł;

3) innych samochodów, przyczep, naczep - 23 zł;

4) z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza - 3 zł.

§ 4. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 6. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Inkasentem opłaty targowej na targowiskach jest pracownik tutejszego Urzędu Miejskiego zatrudniony na stanowisku do obsługi szaletu miejskiego i pobierania opłaty targowej i z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie za pracę.

3. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy tygodniowe w każdy wtorek tygodnia do kasy Urzędu Miejskiego.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XI/83/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 25 października 2011 roku w sprawie opłaty targowej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2015 r.


[1]) Zm. poz. 848, 1101, 1342 i 1529, z 2013 r. poz. 35, 985, 1027, 1036, 1145, 1149, 1289 i 1313 oraz z 2014 r. poz. 183, 567 i 915.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sedlak & Sedlak

Najstarsza polska firma doradztwa HR. To zobowiązuje.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »