| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/254/14 Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów na terenie powiatu hajnowskiego w 2015 r

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Z 2013 r. poz. 595 i 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 130 a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611 , z 2014 r. poz. 486, 529, 768) uchwala się, co następuje :

§ 1. Ustala się wysokość opłat za usunięcie pojazdu w trybie art. 130a, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym wysokość opłat za przechowywanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów powstałych w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadku, o którym mowa w art. 130a ust. 2a ustawy.

§ 2. Ustala się następujące wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi:

1) rower lub motorower - 111 zł.

2) motocykl - 220 zł.

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 483 zł.

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 603 zł.

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 do 16 t - 854 zł.

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1259 zł.

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1532 zł.

§ 3. 1. Ustala się następujące wysokości opłat za jedną dobę przechowywania pojazdu:

1) rower lub motorower - 18 zł.

2) motocykl - 25 zł.

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 38 zł.

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 50 zł.

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 do 16 t - 72 zł.

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 134 zł.

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 198 zł.

2. Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym.

§ 4. Koszty powstałe na skutek wszczęcia procedury usunięcia pojazdu w przypadku odstąpienia od jego usunięcia ustala się w wysokości 50 % opłaty za usunięcie pojazdu ustalonej w § 2 uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIX/200/13 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów w 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. 2013, poz. 3947).

§ 6. Wykonywanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Hajnowskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady


Mikołaj Michaluk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »