| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/273/14 Rady Gminy Zawady

z dnia 22 września 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2014 rok w zakresie planowanych do udzielenia dotacji z budżetu gminy w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 11 755 224 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 10 182 413 zł;

b) majątkowe w kwocie 1 572 811 zł;

2) plan wydatków ogółem: 12 330 159 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 8 892 910 zł;

b) majątkowe w kwocie 3 437 249 zł;

3) kwotę 681 129 zł z tytułu dochodów z refundacji przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej / zadanie pn.:"Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zawady" - zadanie zrealizowane w 2013 r./.

4) deficyt budżetu gminy w wysokości 1 256 064 zł zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zawady


Zdzisław Kapica


Załącznik do Uchwały Nr XXXI/273/14
Rady Gminy Zawady
z dnia 22 września 2014 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »