Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/10/2014 Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 19 grudnia 2014r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sejneńskiego w 2015 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 595, 645; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 94 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570; z 2009 r., Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788, Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513, Nr 107, poz. 679, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, z 2012 r. poz. 1342,1544, z 2013 r. poz. 1245), po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Sejny, Wójta Gminy Giby, Wójta Gminy Krasnopol, Wójta Gminy Puńsk, Wójta Gminy Sejny oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Białymstoku Rada Powiatu Sejneńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sejneńskiego w 2015 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sejneńskiego.

§ 3. Z dniem 05 stycznia 2015 r. traci moc uchwała nr XXXV/270/13 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sejneńskiego w 2014 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Ryszard Grzybowski


Załącznik do Uchwały Nr II/10/ 2014
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 19 grudnia 2014 r.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sejneńskiego

Lp.

Nazwa apteki, adres

Godziny otwarcia w dni powszednie

Godziny otwarcia w soboty

Dyżury całodobowe, w niedziele, święta i dni wolne od pracy

1

2

3

4

5

1.

Apteka "Remedium"
ul. 1 Maja 3
16-500 Sejny

800 - 1900

800 - 1500

Dostępność leków we wszystkich aptekach w Sejnach na telefon, tj. wywieszenie informacji o numerze telefonu i osobie zobowiązanej do wydania leków w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego.
Dostępność zapewnia każda z aptek wg określonego harmonogramu.

2.

Apteka "Św. Michała"
ul. Piłsudskiego 20
16-500 Sejny

800 - 1900

800 - 1500

3.

Apteka "MALWA"
ul. Zawadzkiego 19
16-500 Sejny

800 - 1900

800 - 1500

4.

Punkt Apteczny w Gibach
Giby 63
16 -506 Giby

800 - 1500

900 - 1200

5.

Apteka w Krasnopolu
ul. Sienkiewicza 3b
16 - 503 Krasnopol

830 - 1630

900 - 1400

6.

"Radix" - Apteka w Puńsku
ul. Szkolna 26
16 - 515 Puńsk

800 - 1500


900 - 1200

1. Apteki w mieście Sejny poza godzinami otwarcia zapewniają dostępność leków na telefon tj. wywieszając informację z numerem telefonu i osobie zobowiązanej do wydania leku w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego.

2. Harmonogram dostępności aptek na telefon stanowi integralną część załącznika.

3. Dostępne na telefon apteki rozpoczynają pracę w poniedziałek o godzinie 1900 (nawet gdy jest to dzień świąteczny) i apteka świadczy pogotowie pracy do poniedziałku do godziny 800 następnego tygodnia zgodnie z opracowanym harmonogramem.

Harmonogram
nocnych i świątecznych dyżurów aptek w 2015 roku

5 styczeń 2015

-

11 styczeń 2015

APTEKA ŚW.MICHAŁA ul. Piłsudskiego 20

12 styczeń 2015

-

18 styczeń 2015

APTEKA MALWA ul. Zawadzkiego 19

19 styczeń 2015

-

25 styczeń 2015

APTEKA REMEDIUM ul. 1 Maja 3

26 styczeń 2015

-

1 luty 2015

APTEKA ŚW.MICHAŁA ul. Piłsudskiego 20

2 luty 2015

-

8 luty 2015

APTEKA MALWA ul. Zawadzkiego 19

9 luty 2015

-

15 luty 2015

APTEKA REMEDIUM ul. 1 Maja 3

16 luty 2015

-

22 luty 2015

APTEKA ŚW.MICHAŁA ul. Piłsudskiego 20

23 luty 2015

-

1 marzec 2015

APTEKA MALWA ul. Zawadzkiego 19

2 marzec 2015

-

8 marzec 2015

APTEKA REMEDIUM ul. 1 Maja 3

9 marzec 2015

-

15 marzec 2015

APTEKA ŚW.MICHAŁA ul. Piłsudskiego 20

16 marzec 2015

-

22 marzec 2015

APTEKA MALWA ul. Zawadzkiego 19

23 marzec 2015

-

29 marzec 2015

APTEKA REMEDIUM ul. 1 Maja 3

30 marzec 2015

-

5 kwiecień 2015

APTEKA ŚW.MICHAŁA ul. Piłsudskiego 20

6 kwiecień 2015

-

12 kwiecień 2015

APTEKA MALWA ul. Zawadzkiego 19

13 kwiecień 2015

-

19 kwiecień 2015

APTEKA REMEDIUM ul. 1 Maja 3

20 kwiecień 2015

-

26 kwiecień 2015

APTEKA ŚW.MICHAŁA ul. Piłsudskiego 20

27 kwiecień 2015

-

3 maj 2015

APTEKA MALWA ul. Zawadzkiego 19

4 maj 2015

-

10 maj 2015

APTEKA REMEDIUM ul. 1 Maja 3

11 maj 2015

-

17 maj 2015

APTEKA ŚW.MICHAŁA ul. Piłsudskiego 20

18 maj 2015

-

24 maj 2015

APTEKA MALWA ul. Zawadzkiego 19

25 maj 2015

-

31 maj 2015

APTEKA REMEDIUM ul. 1 Maja 3

1 czerwiec 2015

-

7 czerwiec 2015

APTEKA ŚW.MICHAŁA ul. Piłsudskiego 20

8 czerwiec 2015

-

14 czerwiec 2015

APTEKA MALWA ul. Zawadzkiego 19

15 czerwiec 2015

-

21 czerwiec 2015

APTEKA REMEDIUM ul. 1 Maja 3

22 czerwiec 2015

-

28 czerwiec 2015

APTEKA ŚW.MICHAŁA ul. Piłsudskiego 20

29 czerwiec 2015

-

5 lipiec 2015

APTEKA MALWA ul. Zawadzkiego 19

6 lipiec 2015

-

12 lipiec 2015

APTEKA REMEDIUM ul. 1 Maja 3

13 lipiec 2015

-

19 lipiec 2015

APTEKA ŚW.MICHAŁA ul. Piłsudskiego 20

20 lipiec 2015

-

26 lipiec 2015

APTEKA MALWA ul. Zawadzkiego 19

27 lipiec 2015

-

2 sierpień 2015

APTEKA REMEDIUM ul. 1 Maja 3

3 sierpień 2015

-

9 sierpień 2015

APTEKA ŚW.MICHAŁA ul. Piłsudskiego 20

10 sierpień 2015

-

16 sierpień 2015

APTEKA MALWA ul. Zawadzkiego 19

17 sierpień 2015

-

23 sierpień 2015

APTEKA REMEDIUM ul. 1 Maja 3

24 sierpień 2015

-

30 sierpień 2015

APTEKA ŚW.MICHAŁA ul. Piłsudskiego 20

31 sierpień 2015

-

6 wrzesień 2015

APTEKA MALWA ul. Zawadzkiego 19

7 wrzesień 2015

-

13 wrzesień 2015

APTEKA REMEDIUM ul. 1 Maja 3

14 wrzesień 2015

-

20 wrzesień 2015

APTEKA ŚW.MICHAŁA ul. Piłsudskiego 20

21 wrzesień 2015

-

27 wrzesień 2015

APTEKA MALWA ul. Zawadzkiego 19

28 wrzesień 2015

-

4 październik 2015

APTEKA REMEDIUM ul. 1 Maja 3

5 październik 2015

-

11 październik 2015

APTEKA ŚW.MICHAŁA ul. Piłsudskiego 20

12 październik 2015

-

18 październik 2015

APTEKA MALWA ul. Zawadzkiego 19

19 październik 2015

-

25 październik 2015

APTEKA REMEDIUM ul. 1 Maja 3

26 październik 2015

-

1 listopad 2015

APTEKA ŚW.MICHAŁA ul. Piłsudskiego 20

2 listopad 2015

-

8 listopad 2015

APTEKA MALWA ul. Zawadzkiego 19

9 listopad 2015

-

15 listopad 2015

APTEKA REMEDIUM ul. 1 Maja 3

16 listopad 2015

-

22 listopad 2015

APTEKA ŚW.MICHAŁA ul. Piłsudskiego 20

23 listopad 2015

-

29 listopad 2015

APTEKA MALWA ul. Zawadzkiego 19

30 listopad 2015

-

6 grudzień 2015

APTEKA REMEDIUM ul. 1 Maja 3

7 grudzień 2015

-

13 grudzień 2015

APTEKA ŚW.MICHAŁA ul. Piłsudskiego 20

14 grudzień 2015

-

20 grudzień 2015

APTEKA MALWA ul. Zawadzkiego 19

21 grudzień 2015

-

27 grudzień 2015

APTEKA REMEDIUM ul. 1 Maja 3

28 grudzień 2015

-

3 styczeń 2016

APTEKA ŚW.MICHAŁA ul. Piłsudskiego 20

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe