reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/14/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 19 grudnia 2014r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na rok 2015

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r., poz. 379, poz. 1072), art. 8 ust.2, art.17 ust. 1 pkt 3 i 14, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182, poz. 509, poz.1650; z 2014 r., poz.567, poz. 598, poz. 1004, poz. 1146, poz. 1188), w związku z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024; z 2014 r. poz. 671), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Pomoc w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020 "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" może być przyznana w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom, o których mowa w w/w Programie.

§ 2. Pomoc, o której mowa w § 1 może być przyznana nieodpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

§ 3. Pomoc w formie posiłku może być przyznana odpłatnie osobom, o których mowa w w § 1, jeżeli dochód osoby samotnej lub na osobę w rodzinie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 4. Wydatki na pomoc w formie posiłku podlegają zwrotowi w zależności od dochodu osoby lub rodziny, zgodnie z następującymi zasadami:

Dochód na osobę w stosunku do odpowiedniego kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, wyrażony w %

Wysokość wydatków na świadczenia podlegająca zwrotowi w %

do 150

bezpłatnie

pow. 150 - 165

20

pow. 165 - 180

50

pow. 180 - 195

90

pow. 195

100

§ 5. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w całości lub części stanowiłyby dla świadczeniobiorcy nadmierne obciążenie lub niweczyło skutki udzielonej pomocy, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Jarosław Budnik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Kłosińska-Pyka

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama