reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/16/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 19 grudnia 2014r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub całości w ramach realizacji zadań własnych gminy

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r., poz. 379, poz. 1072), w związku z art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182, poz. 509, poz.1650; z 2014 r., poz.567, poz. 598, poz. 1004, poz. 1146, poz. 1188), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Osobom i rodzinom, które nie spełniają warunku kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznana pomoc społeczna w formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

§ 2. Za szczególnie uzasadnione przypadki uważa się:

1) sytuacje związane z ratowaniem zdrowia i życia,

2) zdarzenia losowe,

3) zakup opału w okresie zimowym,

4) wydatki na zakup leków, kosztów leczenia i rehabilitacji powodujące ubóstwo osoby lub rodziny.

§ 3. 1. Wydatki na świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 podlegają zwrotowi w całości jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

2. Wydatki na świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 podlegają zwrotowi w części, w zależności od wysokości dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków, zgodnie z następującymi zasadami:

Dochód na osobę w w stosunku do odpowiedniego kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, wyrażony w %

Wysokość wydatków na świadczenia podlegająca zwrotowi w %

Osoby samotnie gospodarujące

Osoby w rodzinie

pow. 100 - 150

40

50

pow. 150 - 170

60

70

pow. 170 - 200

80

90

§ 4. Wysokość przyznanego świadczenia uzależniona jest od uzasadnionych kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeby osoby lub rodziny ubiegającej się o przyznanie pomocy, liczby osób oczekujących na wsparcie oraz możliwości finansowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej.

§ 5. 1. Sposób zwrot wydatków, o których mowa w §3 określa Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej w decyzji administracyjnej z uwzględnieniem możliwości finansowych osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

2. Zwrot kwot zasiłków okresowych, zasiłków celowych oraz wydatków poniesionych na pomoc rzeczową może nastąpić jednorazowo lub w ratach.

3. Wysokość rat powinna być określona w taki sposób, aby po jej spłacie dochód osoby samotnie gospodarującej lub rodziny nie był niższy niż kryterium dochodowe, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 6. W przypadku wykorzystania pomocy pieniężnej niezgodnie z przeznaczeniem, podlega ona natychmiastowemu zwrotowi w całości.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XIX/137/04 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej (Dz.Urz.Woj. Podl. z 2005 r., Nr 29, poz. 434), zmieniona Uchwałą Nr XX/150/05 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 1 lutego 2005 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej (Dz.Urz.Woj. Podl. z 2005 r., Nr 38, poz.561), zmieniona Nr XXVIII/198/06 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej (Dz.Urz.Woj. Podl. z 2006 r., Nr 72 , poz.751),zmieniona Uchwałą Nr X/77/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 27 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej (Dz.Urz.Woj. Podl. z 2011 r., Nr 252, poz.2986).

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Jarosław Budnik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kadromierz

Nowoczesne rozwiązanie do organizacji i kontroli czasu pracy personelu dla małych i średnich firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama