reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/18/2014 Rady Gminy Szypliszki

z dnia 22 grudnia 2014r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 z 2014 r., poz. 379 i poz.1072) oraz art.6j ust. 2 i 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i poz.1593) Rada Gminy Szypliszki uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) 1-osobowego- 6

2) 2- osobowego -13 zł

3) 3- osobowego - 18

4) 4-osobowego - 25

5) 5- osobowe - 31

6) 6-osobowe i więcej - 32

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) 1-osobowego- 9

2) 2- osobowego -18 zł

3) 3- osobowego - 30

4) 4-osobowego - 38

5) 5- osobowe - 42

6) 6-osobowe i więcej - 44

3. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka za pojemnik wynosi:

1) pojemnik o poj. od 0,035-0,060 m3 - 7 zł,

2) pojemnik o poj. 0,12 m3 - 14 zł,

3) pojemnik o poj. 0,24 m3 - 20 zł,

4) pojemnik o poj. 1,1 m3 - 59zł,

5) pojemnik o poj. 5,5 m3 - 269 zł,

6) pojemnik KP-7 o poj. 7 m3 - 371 zł.

4. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka za pojemnik wynosi:

1) pojemnik o poj. od 0,035-0,060 m3 - 10 zł,

2) pojemnik o poj. 0,12 m3 - 20 zł,

3) pojemnik o poj. 0,24 m3 - 31 zł,

4) pojemnik o poj. 1,1 m3 -88 zł,

5) pojemnik o poj. 5,5 m3 - 437 zł,

6) pojemnik KP-7 o poj. 7 m3 - 554 zł.

5. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą przez mieszkańców a w części nieruchomość nie zamieszkałą przez mieszkańców, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny stanowi sumę opłat obliczonych w ust. 1 i 3

6. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą przez mieszkańców a w części nieruchomość nie zamieszkałą przez mieszkańców, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zbieranymi i nie odbieranymi w sposób selektywny stanowi sumę opłat obliczonych w ust. 2 i 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szypliszki.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXIX/217/2013 Rady Gminy Szypliszki z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 4619).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nie wcześniej jednak niż od dnia 1 lutego 2015 r.

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Studia I, II stopnia, studia podyplomowe, dyplom University of London, biznes, zarządzanie, finanse, filologie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama