reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/4/2014 Rady Gminy Krypno

z dnia 5 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zmianami), oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wprowadza się aktualizację załącznika inwestycyjnego na 2014r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wprowadza się aktualizację planowanych dotacji z budżetu gminy na 2014r. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem15.686.827zł, w tym:dochody bieżące 13.000.900zł dochody majątkowe 2.685.927zł

2. Plan wydatków ogółem15.534.393zł, w tym:wydatki bieżące 11.689.519zł wydatki majątkowe 3.844.874zł

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian przedstawia załącznik Nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tomasz Walendziński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/4/2014
Rady Gminy Krypno
z dnia 5 grudnia 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/4/2014
Rady Gminy Krypno
z dnia 5 grudnia 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/4/2014
Rady Gminy Krypno
z dnia 5 grudnia 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/4/2014
Rady Gminy Krypno
z dnia 5 grudnia 2014 r.

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr II/4/2014

Rady Gminy Krypno

z dnia 5 grudnia 2014r.

Dotacje z budżetu na 2014r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie

2.100

296.000

2..

Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie

152.000

4.

Powiat Moniecki

50.000

5.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Długołęce

545

128.500

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa zadania lub podmiot

1.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górze

187.524

2.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

40.000

3.

Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi

39.000

Razem

131.645

764.024


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/4/2014
Rady Gminy Krypno
z dnia 5 grudnia 2014 r.

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr II/4/2014

Rady Gminy Krypno

z dnia 5 grudnia 2014r.

Objaśnienia :

Plan dochodów:

DZ. 720- przesunięcie w planie dochodów pomiędzy paragrafami ( z dochodów bieżących na dochody inwestycyjne).

DZ. 754- zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych ( sprzedaż samochodu strażackiego)

DZ. 756- zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

DZ. 852- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat należności od dłużników alimentacyjnych.

Plan wydatków:

DZ. 600- zmniejszenie w planie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. " Przebudowa drogi w Krypnie Wielkim" oraz planu dotacji dla Województwa Podlaskiego i przesunięcie środków na materiały i zakup usług remontowych .

DZ. 700- zwiększenie planu na wydatki związane z zakupem oleju opałowego do budynków gminnych w Górze i Rudzie oraz świetlic wiejskich w Zastoczu i Kruszynie.

DZ. 750- zwiększenie planu wydatków na zakup usług ( m.in. opłata za doradztwo podatkowe w zakresie odzyskania podatku VAT ).

DZ. 752- przesunięcia między paragrafami wydatków.

DZ. 754 - zwiększenie planu wydatków na materiały i wyposażenie ochotniczych straży pożarnych.

DZ. 757- zwiększenie planu wydatków na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

DZ. 801- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w oświacie oraz dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Długołęce a także zmniejszenie planu dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Górze.

DZ. 851 - zwiększenie planu wydatków realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

DZ. 852 - zwiększenie planu wydatków na realizację zadań związanych ze ściąganiem należności od dłużników alimentacyjnych oraz domy pomocy społecznej i rodziny zastępcze.

DZ. 900- zwiększenie planu wydatków na zadania związane z realizacją ustawy "śmieciowej" oraz zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego "Montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych i w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Krypno" i przesunięcie środków na wynagrodzenia i zakup energii.

DZ. 921- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania "Budowa Muzeum Wsi w Bajkach Zalesiu" oraz zwiększenie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypnie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama