reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 2/14 Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 28 listopada 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) oraz §13 Uchwały Nr 277/XXXI/13 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie na 2014 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.584 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

1. zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 1.584 zł,

2. przeniesieniu w planie wydatków bieżących kwoty 142.852 zł między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu,

3. rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 2.494 zł na wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi:14.662.323 zł w tym: dochody bieżące 12.727.730 zł dochody majątkowe 1.934.593 zł

- plan wydatków ogółem wynosi16.910.473 zł w tym: wydatki bieżące 12.058.577 zł wydatki majątkowe 4.851.896 zł

- deficyt budżetowy ogółem wynosi2.248.150 zł

§ 5. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/14
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 listopada 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/14
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 listopada 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2/14
Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 listopada 2014 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2014 rok

1. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku pismem z dnia 28 listopada 2014 r. zwiększył o kwotę 1.584 zł dotację celową przeznaczoną na dożywianie. Ww. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących. Jest to zadanie własne w części finansowane z dotacji wojewody.

2. W planie wydatków bieżących urzędu gminy należy dokonać przeniesień na ogólną kwotę 24.302 zł w celu zapewnienia brakujących środków na:

- opłacenie polis ubezpieczeniowych - 7.850 zł,

- opłatę kosztów postępowania sądowego - 16 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia na obsługę wyborów samorządowych - 16 zł,

- wynagrodzenia kierowców OSP - 1.600 zł,

- zakup usług pocztowych związanych z zadaniami przeciwdziałania alkoholizmowi - 16 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby oświetlenia dróg gminnych - 2.662 zł,

- opłacenie faktur za oświetlenie uliczne - 12.102 zł; dodatkowo na ten cel należy przeznaczyć środki z rezerwy ogólnej w kwocie 2.494 zł.

3. W planie wydatków ośrodka pomocy społecznej należy przenieść między paragrafami w ramach jednego rozdziału kwotę 410 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług - 400 zł,

- opłacenie polisy ubezpieczeniowej - 10 zł.

4. W planie wydatków bieżących szkół należy przenieść między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwotę 8.800 zł, aby zapewnić brakujące środki na:

- wypłatę nauczycielom dodatków wiejskich i mieszkaniowych - 7.000 zł,

- opłatę składek ZUS pracodawcy w Filialnej SP w Gołaszach-Puszczy - 1.800 zł.

5. W planie wydatków projektu "URWIS - Umiem, Rozumiem, Wiem i Stosuję" współfinansowanego ze środków EFS należy dokonać przeniesień na kwotę 109.340 zł, z czego:

- kwota 108.640 zł związana jest ze zmianą charakteru ponoszonych kosztów - część wydatków, która miały być wykonana w formie umowy-zlecenia zostanie wykonana w formie zakupu usług,

- kwota 700 zł. dotyczy zakupu urządzenia, który ma być opłacony wyłącznie z wkładu własnego bez udziału środków pochodzących z UE (zmiana czwartej cyfry paragrafu 421 z 7 na 9).

Wójt Gminy


Krzysztof Krajewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Cyran

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama