| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Wojewody Podlaskiego

z dnia 18 grudnia 2014r.

do porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Suwałki prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Podlaskiego, realizowanych przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688, z 2003r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz.1302 i Nr 149, poz. 1452, z 2004 r. Nr 33, poz.287, z 2005 r. Nr 33, poz.288, Nr 90, poz. 757 i Nr 175, poz.1462 oraz z 2008 r. Nr 199, poz.1227) w związku art. 80 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 92, poz. 529, Nr 163, poz. 981 i Nr 185, poz. 1092), art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), Strony ustalają, co nastepuje:

§ 1. W porozumieniu zawartym w dniu 15 grudnia 2008 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Miastem Suwałki w sprawie powierzenia Miastu Suwałki prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Podlaskiego, realizowanych przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 322, poz. 3445) w § 4 po ust. 2 dodaje się ust. 2 a w brzmieniu:

Prezydent Miasta Suwałk może na czas nieobecności Miejskiego Konserwatora Zabytków upoważnić do realizacji zadań powierzonych porozumieniem, w tym do wydawania decyzji i postanowień, pracownika Referatu Miejskiego Konserwatora Zabytków.".

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Prezydenta Miasta Suwałk i Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i dwóch dla Wojewody Podlaskiego, w tym jeden celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

§ 4. Aneks wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.wz.Wojewody Podlaskiego
Wicewojewoda


Wojciech Dzierzgowski
Prezydent Miasta SuwałkCzesław Renkiewicz


POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy sp.k.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »