reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 11/III/14 Rady Gminy Zambrów

z dnia 30 grudnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zambrów

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie, Rada Gminy Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 164/XXI/13 Rady Gminy Zambrów z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zambrów (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 826 i 2222) Rozdział 4. otrzymuje brzmienie:

Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH

1) Zmieszane odpady komunalne - odbiór - co najmniej raz na miesiąc. Pojemność pojemników na opady: 0,12 m3, 0,24 m3, 0,44 m3 lub 0,66 m3.

2) Szkło opakowaniowe, można gromadzić w pojemnikach 0,12 m3, 0,24 m3, 0,44 m3 lub workach. Odbiór odpadów co najmniej raz na trzy miesiące.

3) Papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne można gromadzić w workach. Odbiór odpadów co najmniej raz na miesiąc.

4) Odpady zielone zbierane są w workach i dostarczane do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zaleca się kompostowanie odpadów zielonych na terenie nieruchomości, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia.

5) Worki lub pojemniki na odpady zmieszane i zbierane selektywnie przez mieszkańców nieruchomości na swój koszt dostarczy podmiot odbierający odpady komunalne.

6) Odpady wielkogabarytowe odbierane są dwa razy w roku - przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym, bądź na bieżąco w gminnym punkcie zbiórki odpadów problematycznych.

7) Odpady budowlane będą odbierane na indywidualne zgłoszenie.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zambrów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama