reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 12/III/14 Rady Gminy Zambrów

z dnia 30 grudnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz.1399) Rada Gminy Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 142/XIX/12 Rady Gminy Zambrów z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zambrów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 490 i 2223) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zambrów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego


Załącznik do Uchwały Nr 12/III/14
Rady Gminy Zambrów
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Częstotliwość i szczegółowy sposób odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Zambrów

Mieszkańcy Gminy Zambrów są zobowiązani do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne, powiadamia o tym Gminę Zambrów.

Częstotliwość i szczegółowy sposób odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

Zmieszane odpady komunalne

Odbiór - co najmniej raz na miesiąc. Pojemność pojemników na opady: 0,12 m3, 0,24 m3, 0,44 m3 lub 0,66 m3 *. Wybór wielkości pojemnika należy do właściciela nieruchomości.

Szkło opakowaniowe

Odbiór - co najmniej raz na trzy miesiące, zbierane w pojemnikach 0,12 m3, 0,24 m3, 0,44 m3, lub workach. Pojemniki lub worki na swój koszt dostarczy podmiot odbierający odpady komunalne.

Papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne

Odbiór - co najmniej raz na miesiąc w workach. Worki na swój koszt dostarczy podmiot odbierający odpady komunalne.

Odpady zielone

Zbierane są w workach i dostarczane do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zaleca się kompostowania odpadów zielonych na terenie nieruchomości, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia.

*Pojemniki i worki do selektywnego zbierania odpadów muszą spełniać wymagania określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zambrów

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama