reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 14/II/14 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 22 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W załączniku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4. Po dokonanych zmianach:

- plan dochodów ogółem wynosi:14.662.323 zł w tym: dochody bieżące 12.731.201 zł dochody majątkowe 1.931.122 zł

- plan wydatków ogółem wynosi16.910.473 zł w tym: wydatki bieżące 12.042.268 zł wydatki majątkowe 4.868.205 zł

- deficyt budżetowy ogółem wynosi2.248.150 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/II/14
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 14/II/14
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/II/14
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku

w zł.

L.p.

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)

Z tego źródła finansowania

Dochody własne j.s.t.

Nadwyżka
budżetowa
z lat ubiegłych

Środki z innych źródeł

Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. f. p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

010

01010

6057
6059

Regulacja systemu wodociągowo-wodnego poprzez budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę części wodociągu w miejscowości Mystki-Rzym

513.411

513.411

200.356

313.055

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

2

600

60016

6050

Nakłady związane z opracowaniem dokumentacji oraz przebudową następujących dróg gminnych:
- droga relacji Dąbrowa-Dzięciel - Wiśniówek, dł. ok. 820mb,
- droga w m. Dąbrowa-Dzięciel, dł. ok. 80mb,
- droga relacji Tybory-Kamianka - Tybory-Jeziernia, dł. ok. 100mb,
- drogi w m. Tybory-Trzcianka o dł. ok. 1200mb,
- droga w m. Faszcze, dł. ok. 100mb,
- droga relacji Miodusy Wielkie - Święck-Nowiny-Miodusy-Stasiowięta, dł ok. 350mb.,
- droga w m. Wiśniówek, dł. ok. 720mb,
- droga w m. Tybory-Misztale, dł. ok. 120mb,
- droga w m. Wróble, dł. ok. 130mb,
- droga dojazdowa do pól z miejscowości Trzeciny w kierunku Dąbrowy Wielkiej

865.882

865.882

840.882

25.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 19.523 zł. z wyodrębnionego f. sołeckiego

3

600

60016

6050

Odwodnienie i utwardzenie drogi gminnej w Brzóskach-Falkach

18.000

18.000

18.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 8.338 zł z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

4

600

60016

6050

Zakup 8 wiat przystankowych wraz z urządzeniem terenu wokół nich w m. Brok, Tybory-Wólka, Miodusy-Stok, Wólka Duża, Tybory-Kamianka, 2x Brzóski Stare, Osipy-Kolonia

77.400

77.400

77.400

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 11.814 zł. z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

5

600

60016

6050

Przebudowa, remont i integracja dróg gminnych Nr 107946B Brzóski Brzezińskie - Mystki-Rzym i Nr 107957B Brzóski Tatary - Jabłonka-Świerczewo z drogami wyższej kategorii (powiatową i krajową) na łącznej długości 2.968 km

1.189.427

1.189.427

334.075

285.117
(pomoc fiansowa Satarostwo Wys. Maz.)
570.235
(dotacja z NFPDL)

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

6

720

72095

6067
6069

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

26.979

26.979

4.047

22.932

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

7

754

75412

6060

Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Miodusach Wielkich

54.000

54.000

54.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

8

754

75412

6060

Zakup torby medycznej, agregatu oddymiającego, zestawu do zabezpieczenia miejsca zdarzenia i aparatu ODO dla jednostek OSP Dąbrowa-Dzięciel i Tybory-Misztale

20.000

20.000

20.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

9

801

80110

6060

Zakup urządzenia fitness na potrzeby gimnazjum w Jabłonce Kościelnej

7.530

7.530

7.530

Zespół Szkół w Jabłonce Kościelnej

10

853

85395

6057
6059

Zakup wyposażenia i montaż placów zabaw przy szkołach w Jabłonce Kościelnej, Święcku Wielkim i Gołaszach Puszczy oraz wykonanie nawierzchni placu zabaw w Jabłonce Kościelnej

125.599

125.599

18.840 (dot. z budż kraj)

106.759

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

11

853

85395

6067
6069

Doposażenie kuchni w oddziale przedszkolnym w Jabłonce Kościelnej

8.000

8.000

1.200(dot. z budż. kraj)

6.800

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

12

853

85395

6067
6069

Zakup 2 zestawów interaktywnych(laptop, tablice i rzutnik) dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jabłonce Kościelnej

20.000

20.000

10.000

534 (dot. z budż kraj)

9.466

Zespół Szkół w Jabłonce Kościelnej

13

853

85395

6067
6069

Zakup sprzętu ICT w oddziałach przedszkolnych w Jabłonce Kościelnej, Gołaszach-Puszczy i Święcku Wielkim

35.766

35.766

5.365(dot. z budż. kraj)

30.401

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

14

853

85395

6067
6069

Zakup tablic interaktywnych w oddziałach przedszkolnych w Jabłonce Kościelnej, Gołaszach-Puszczy i Święcku Wielkim

17.897

17.897

2.685(dot. z budż. kraj)

15.212

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

15

900

90001

6050

Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w miejscowościach: Brzóski-Brzezińskie, Brzóski-Tatary, Buczyno-Mikosy, Jabłonka-Świerczewo, Michałki, Miodusy-Stasiowięta, Tybory-Kamianka, Trzeciny i Tybory-Trzcianka

115.055

115.055

115.055

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 48.089 zł. z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

16

900

90015

6050

Montaż lamp oświetleniowych w m.:
1) Świeck-Nowiny - 3 szt. led
2) Osipy Nowe - 3 szt. led
3) Osipy-Zakrzewizna - 2 szt. led
4) Wiśniówek-Kolonia - 2 szt.led
5) Wróble
6) Zawrocie- Nowiny
7) Brzóski-Falki
8) Michałki
9) Miodusy-Wielkie
10) Tybory-Misztale
11) Dąbrowa-Dzięciel
12) Święck Wielki
13) Gołasze-Puszcza
14) Brzóski-Markowizna
15) Jabłoń-Uszyńskie

179.054

179.054

179.054

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 24.209 zł. z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

17

921

92109

6050

Ułożenie placu z kostki brukowej przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Miodusach Wielkich

40.124

40.124

40.124

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

18

921

92109

6050

Ułożenie placu z kostki brukowej przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Brykach

29.510

29.510

29.510

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 9.459 zł. z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

19

921

92109

6050

Montaż klimatyzatorów chłodząco-grzewczych w budynku świetlicy wiejskiej w Mystkach-Rzymie

20.000

20.000

20.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 8.921 zł. z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

20

921

92109

6060

Zakup klimatyzatorów chłodząco-grzewczych do
świetlicy wiejskiej w Tyborach-Jezierni

8.247

8.247

8.247

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

21

926

92601

6050

Ogrodzenie boiska sportowego w Sokołach-Jaźwinach i urządzenie boiska przy byłej SP w Dąbrowie-Dzięcieli

23.759

23.759

23.759

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 13.561 zł z wyodrębnionego funduszu sołeckiego

Ogółem

3.394.101

3.394.101

1.980.500

908.976

504.625

x

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 14/II/14
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Objaśnienia
dokonanych zmian w budżecie na 2014 rok

Dokonując przeniesień w planie dochodów oraz w planie wydatków należy:

1. zapewnić brakujące środki na następujących zadaniach:

- zakupy materiałów i usług związanych z promocją gminy - 3.490 zł,

- wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - 2.475 zł,

- zakupy materiałów na potrzeby rozwiązywania problemów alkoholowych - 2.000 zł,

- dowożenie uczniów do szkół - 6.800 zł,

- zakup usług związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich - 800 zł,

- montaż lamp oświetlenia ulicznego - 5.600 zł,

- ogrodzenie boiska w Sokołach-Jaźwinach - 4.366 zł,

- opłacenie składek ZUS od świadczeń rodzinnych (zadanie zlecone) - 250 zł,

- zabudowa altany w m. Mścichy - 3.000 zł,

- opłacenie składek ZUS od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej w Jabłonce Kościelnej - 1.200 zł,

- opłacenie zakupu usług w SP w Święcku Wielkim - 550 zł.

2. skorygować paragraf, w którym ujmowana jest odpłatność za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie gminy w przedszkolach miejskich (przeniesienie kwoty 110.000 zł z paragrafu 4430 na paragraf 4330).

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Jan Misiewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama