reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/13/14 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 23 grudnia 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Mońki na rok 2014

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072) art.121 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706: z 2010r. poz. 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz.1578; z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548; z 2014r. poz. 1457) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Miejska w Mońkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 777.096 zł, z tego:

1) dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 § 0970 o kwotę 65.190 zł - wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych zadań własnych;

2) dział 020 - Leśnictwo, rozdz. 02001 § 0750 o kwotę 4.384 zł - środki z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie zadań własnych;

3) dział 600 - Transport i łączność, rozdz. 60095 § 0970 o kwotę 130.620 zł - wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych zadań własnych;

4) dział 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 0690 o kwotę 5.205 zł, § 6207 o kwotę 135.670 zł razem 140.875 zł - dochody z różnych opłat zadań własnych oraz dotację celową na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych;

5) dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ..., rozdz. 75618 § 0460 o kwotę 26.344 zł, § 0490 o kwotę 30.985 zł, § 0690 o kwotę 5.433 zł, § 0760 o kwotę 1.590 zł, § 0920 o kwotę 2.241 zł razem 66.593 zł - dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej, adiacenckiej, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, różnych opłat i odsetek zadań własnych;

6) dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80113 § 0970 o kwotę 10.162 zł - wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych zadań własnych;

7) dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85228 § 0830 o kwotę 30.272 zł - dochody z tytułu usług opiekuńczych zadań własnych;

8) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90017 § 2370 o kwotę 329.000 zł - wpływ nadwyżki środków obrotowych z zakładu budżetowego zadań własnych.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 937.604 zł z tego:

1) dział 010- Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 5.450 zł, w tym:

a) rozdz. 01030 § 2850 o kwotę 2.450 zł - wydatki na opłacenie składki do Izby Rolniczej zadań własnych,

b) rozdz. 01095 § 4210 o kwotę 1.000zł, § 4300 o kwotę 1.000 zł, § 4500 o kwotę 1.000 zł razem 3.000 zł - wydatki na zakup materiałów, usług, pozostałe podatki zadań własnych;

2) dział dział 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 20.000 zł, § 4300 o kwotę 70.000 zł razem 90.000 zł - wydatki na zakup usług remontowych i pozostałych zadań własnych;

3) dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 § 4430 o kwotę 11.000 zł - wydatki na opłacenie kosztów nieruchomości wspólnej zadań własnych;

4) dział 750- Administracja publiczna o kwotę 94.431 zł, z tego:

a) rozdz. 75023 § 4010 o kwotę 14.331 zł, § 4110 o kwotę 35.000 zł, § 4120 o kwotę 15.000 zł, § 4270 o kwotę 4.000 zł, § 4430 o kwotę 5.700 zł, § 6060 o kwotę 20.000 zł razem 94.031 - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup usług i opłacenia składek ubezpieczeniowych oraz zakupy inwestycyjne zadań własnych,

b) rozdz. 75095 § 3040 o kwotę 400 zł - wydatki na wypłatę nagród zadań własnych;

5) dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 4.200 zł, z tego:

a) rozdz. 75412 § 4110 o kwotę 1.300 zł, § 4120 o kwotę 200 zł, § 4170 o kwotę 1.400 zł, § 4260 o kwotę 500 zł, § 4280 o kwotę 500 zł razem 3.900 zł - wydatki na opłacenie składki ubezpieczeniowej, zakup energii oraz usług zdrowotnych zadań własnych,

b) rozdz. 75414 § 4210 o kwotę 300 zł - wydatki na zakup materiałów zadań własnych;

6) dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 480.992 zł, z tego:

a) rozdz. 80101 § 4040 o kwotę 19.716 zł, § 4120 o kwotę 18.736 zł, § 4440 o kwotę 261.095 zł razem 299.547 zł - wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składką Funduszu Pracy i odpis na ZFŚS zadań własnych,

b) rozdz. 80103 § 4010 o kwotę 20.161 zł, § 4110 o kwotę 3.463 zł, § 4120 o kwotę 498 zł razem 24.122 zł - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zadań własnych,

c) rozdz. 80110 § 3020 o kwotę 3.700 zł, § 4120 o kwotę 8.349 zł, § 4440 o kwotę 60.000 zł razem 72.049 zł - wydatki na wypłatę ekwiwalentów, składkę Funduszu Pracy oraz odpis na ZFŚS zadań własnych,

d) rozdz. 80113 § 4430 o kwotę 4.000 zł - wydatki na opłacenie składki ubezpieczeniowej zadań własnych,

e) rozdz. 80132 § 4120 o kwotę 600 zł - wydatki na opłacenie składki Funduszu Pracy zadań własnych,

f) rozdz. 80148 § 4040 o kwotę 166 zł, § 4110 o kwotę 5.931 zł, § 4120 o kwotę 2.205 zł, § 4440 o kwotę 186 zł razem 8.488 zł - wydatki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpis na ZFŚS zadań własnych,

g) rozdz. 80195 § 4170 o kwotę 700 zł, § 4440 o kwotę 71.486 zł razem 72.186 zł - wydatki na opłacenie umów zleceń oraz odpis ZFŚS zadań własnych;

7) dział 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 9.700 zł, z tego:

a) rozdz. 85153 § 4300 o kwotę 9.000 zł - wydatki na zakup usług pozostałych zadań własnych,

b) rozdz. 85154 § 4040 o kwotę 200 zł, § 4370 o kwotę 500 zł razem 700 zł - wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakup usług telefonicznych zadań własnych;

8) dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 71.050 zł, z tego:

a) rozdz. 85201 § 4300 o kwotę 4.000 zł - wydatki na zakup usług pozostałych zadań własnych,

b) rozdz. 85205 § 4300 o kwotę 1.000 zł - wydatki na zakup usług pozostałych zadań własnych,

c) rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 40.000 zł - wydatki na wypłatę świadczeń społecznych zadań własnych,

d) rozdz. 85215 § 3110 o kwotę 12.000 zł - wydatki na świadczenia społeczne zadań własnych,

e) rozdz. 85216 § 2910 o kwotę 1.000 zł - wydatki na zwrot nienależnie pobranej dotacji zadań własnych,

f) rozdz. 85219 § 4270 o kwotę 5.050 zł - wydatki na zakup usług remontowych zadań własnych,

g) rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 8.000 zł - wydatki na świadczenia społeczne zadań własnych;

9) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 63.131 zł, z tego:

a) rozdz. 85401 § 4040 o kwotę 2.225 zł - wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne zadań własnych,

b) rozdz. 85417 § 4010 o kwotę 45.317 zł, § 4110 o kwotę 13.814 zł, § 4120 o 1.775 zł razem 60.906 zł - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zadań własnych;

10) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 102.700 zł, z tego:

a) rozdz. 90002 § 4210 o kwotę 47.500 zł - wydatki na zakup materiałów zadań własnych,

b) rozdz. 90003 § 4210 o kwotę 4.000 zł - wydatki na zakup materiałów zadań własnych,

c) rozdz. 90004 § 4300 o kwotę 21.000 zł, § 4210 o kwotę 12.000 zł razem 33.000 zł - wydatki na zakup materiałów i zakup usług zadań własnych,

d) rozdz. 90015 § 4210 o kwotę 10.000 zł - wydatki na zakup materiałów zadań własnych,

e) rozdz. 90095 § 4210 o kwotę 8.200 zł - wydatki na zakup materiałów zadań własnych;

11) dział 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92605 § 3240 o kwotę 800 zł, § 4210 o kwotę 4.150 zł razem 4.950 zł - wydatki na wypłatę nagród oraz zakup materiałów zadań własnych.

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.714.700 zł z tego:

1) dział 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 15.000zł, § 4610 o kwotę 5.000 zł, razem 20.000zł - wydatki na zakup usług pozostałych i koszty sądowe zadań własnych;

2) dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 211.016 zł, z tego:

a) rozdz. 75023 § 3020 o kwotę 4.500 zł, § 4100 o kwotę 6.000 zł, § 4170 o kwotę 6.000 zł, § 4210 o kwotę 20.000 zł, § 4260 o kwotę 5.000 zł, § 4300 o kwotę 10.000 zł, § 4350 o kwotę 8.200 zł, § 4440 o kwotę 3.646 zł, § 4610 o kwotę 5.000 zł, § 6067 o kwotę 135.670 zł razem 204.016 zł - wydatki na wypłatę ekwiwalentów, prowizji za inkaso opłaty targowej, umów zleceń, zakup materiałów, zakup energii, usług pozostałych i kosztów komorniczych zadań własnych,

b) rozdz. 75095 § 4210 o kwotę 4.500 zł, § 4300 o kwotę 2.500 zł razem 7.000 zł - wydatki na zakup materiałów i usług pozostałych zadań własnych;

3) dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 4.200 zł, z tego:

a) rozdz. 75412 § 3030 o kwotę 1.300 zł, § 4010 o kwotę 1.100 zł, § 4210 o kwotę 1.500 zł razem 3.900 zł - wydatki na wypłatę diet oraz wynagrodzeń osobowych i zakup materiałów zadań własnych,

b) rozdz. 75414 § 4260 o kwotę 300 - wydatki na zakup energii elektrycznej zadań własnych;

4) dział 757- Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 33.000zł- wydatki na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów zadań własnych;

5) dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 1.231.558 zł, z tego:

a) rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 670.900 zł, § 4110 o kwotę 116.100 zł razem 787.000 zł - wydatki na wynagrodzenia osobowe i ubezpieczenia społeczne zadań własnych,

b) rozdz. 80104 § 4300 o kwotę 24.500 zł - wydatki na zakup usług pozostałych zadań własnych,

c) rozdz. 80110 § 4010 o kwotę 247.971 zł, § 4110 o kwotę 39.791 zł, § 4440 o kwotę 977 zł razem 288.739 zł - wydatki na wynagrodzenia osobowe i ubezpieczenie społeczne oraz odpis na ZFŚS zadań własnych,

d) rozdz. 80113 § 4300 o kwotę 88.000 zł - wydatki na zakup usług pozostałych zadań własnych,

e) rozdz. 80132 § 4010 o kwotę 29.100 zł, § 4110 o kwotę 10.440 zł, § 4440 o kwotę 402 zł razem 39.942 zł - wydatki na wynagrodzenia osobowe i ubezpieczenia społeczne oraz odpis na ZFŚS zadań własnych,

f) rozdz. 80148 § 4010 o kwotę 3.377 zł - wydatki na wynagrodzenia osobowe zadań własnych;

6) dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 § 4110 o kwotę 500 zł, § 4120 o kwotę 200 zł § 4170 o kwotę 6.700 zł, § 4210 o kwotę 2.000 zł, § 4260 o kwotę 300 zł razem 9.700 zł - wydatki na zakup materiałów , zakup energii, wypłatę umów zlecenia wraz z pochodnymi zadań własnych;

7) dział 852- Pomoc społeczna, rozdz. 85205 § 4210 o kwotę 1.000 zł - wydatki na zakup materiałów zadań własnych;

8) dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 § 4010 o kwotę 54.753 zł, § 4110 o kwotę 5.778 zł, § 4120 o kwotę 414 zł, § 4440 o kwotę 1.411 zł razem 62.356 zł- wydatki na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi pracowników świetlic i odpis na ZFŚS zadań własnych;

9) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 131.000 zł, z tego:

a) rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 47.500 zł - wydatki na zakup usług pozostałych zadań własnych,

b) rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 38.500 zł - wydatki na zakup usług pozostałych zadań własnych,

c) rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 10.000 zł, § 4270 o kwotę 8.000 zł razem 18.000 zł - wydatki na zakup energii i zakup usług remontowych zadań własnych,

d) rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 27.000 zł - wydatki na zakup usług pozostałych zadań własnych;

10) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 § 4270 o kwotę 10.870 zł - wydatki na zakup usług remontowych zadań własnych.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem 41.715.070 zł, z tego:

a) dochody bieżące 37.411.183 zł,

b) dochody majątkowe 4.303.887 zł;

2) Wydatki ogółem 39.788.091 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 36.095.578 zł,

b) wydatki majątkowe 3.692.513 zł.

3) Dochody budżetu gminy w wysokości 1.545.211 zł pochodzące z refundacji środków Unii Europejskiej przeznacza się na spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie w 2013r.

4) Nadwyżkę budżetową w wysokości 381.768 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stanisław Klepacki

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kaliciak

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama