reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/13/14 Rady Miasta Białystok

z dnia 15 grudnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146 i 1626) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz.228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz.1312, z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 2009r. Nr 31, poz. 206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.732.962.391 zł, w tym dochody bieżące - 1.270.420.364 zł i dochody majątkowe - 462.542.027 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.304.272.720 zł;

2) dochody budżetu powiatu w wysokości 428.689.671 zł.

§ 2. Ustala się:

1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.570.672.954 zł, w tym wydatki bieżące - 1.239.109.671 zł i wydatki majątkowe - 331.563.283 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.071.414.644 zł,

b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 499.258.310 zł.

2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 228.184.613 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się;

1) nadwyżkę budżetu Miasta w wysokości 162.289.437 zł, z przeznaczeniem na:

a) planowaną spłatę kredytów i wykup obligacji w 2014 r. - w wysokości 51.839.739 zł,

b) wkład własny do projektów unijnych związanych z finansowaniem inwestycji miejskich i wydatki inwestycyjne w latach następnych - w wysokości 110.449.698 zł.

2) przychody budżetu w wysokości 25.206.182 zł, rozchody w wysokości 77.045.921 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 2.502.000 zł i wydatki w kwocie 2.502.000 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 30.356.407 zł, wydatki - 30.356.407 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się:

1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 41.283.575 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 20.207.074 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 16.286.000 zł,

c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 4.790.501 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 79.851.544 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 27.368.054 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 52.483.490 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale Nr LIII/615/13 Rady Miasta Białystok z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2014 r. poz. 474, 1089, 1868, 1970, 2412, 2645, 3316 i 3878) wprowadza się następującą zmianę:

- w § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF - w kwocie 86.857.878 zł".

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mariusz Krzysztof Gromko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 15 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów na 2014 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 15 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków na 2014 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/13/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 15 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 ujęte w planie wydatków budżetowych


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/13/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 15 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/13/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 15 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/13/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 15 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2014


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/13/14
Rady Miasta Białystok
z dnia 15 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2014 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sebastian Saliński

Ekspert rynku nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama