reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/22/14 Rady Gminy Płaska

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Płaskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera "h" oraz art. 40 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Płaskiej, stanowiącym załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/94/08 Rady Gminy Płaska z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Płaskiej (Dz. Urz. Woj Podlaskiego z 2008 r. Nr 177, poz. 1753, Nr 334, poz. 3595, z 2012 r. poz. 2092), w następujący sposób:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Siedzibą Ośrodka Kultury jest budynek położony na nieruchomosci oznaczonej numerem ewidencyjnym 249/10 o pow. 0,8256 ha, będącej własnością Gminy Płaska.

2. Ośrodek Kultury swoim zasięgiem obejmuje obszar Gminy Płaska.

3. W skład Gminnego Ośrodka Kultury w Płaskiej wchodzą:

1) budynek Centrum Informacji Turystycznej;

2) stadion sportowy;

3) budynek trybun z zapleczem;

4) parking przy budynku Centrum Informacji Turystycznej;

5) ścieżka rowerowo-narciarska wzdłuż szlaku Kanału Augustowskiego;

6) plaże gminne w miejscowościach Mołowiste, Paniewo, Jazy, Serwy;

7) świetlice wiejskie w: Płaskiej, Dalnym Lesie, Mołowistym, Strzelcowiźnie, Gruszkach, Rudawce, Rubcowie.";

2) w § 6 pkt 2 po lit. f kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w następującym brzmieniu:

prowadzenie Gminnych Pól Namiotowych.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Alicja Polkowska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Nowodworski Estates

Biuro Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama