reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/17/14 Rady Gminy Nowy Dwór

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit."d" oraz lit "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku poz. 594 poz. 645 z 2014 r poz. 379 i 1072) , oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 222, art. 235 , art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku t.j. poz. 885, 983, 1664 z 2014 r poz. 379 poz. 911, poz. 1146) , Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. . Dochody budżetu gminy w wysokości - 7 526 217 zł , w tym: - dochody bieżące - 7 080 007 zł - dochody majątkowe - 446 210 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 7 315 957 zł w tym: - wydatki bieżące - 7 027 768 zł - wydatki majątkowe - 288 189 zł, w tym: wydatki inwestycyjne - 288 189 złzgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości - 210 260 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego.

§ 4. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok Zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. . Łaczna kwota przychodów budżetu w wysokości - 0 zł . Łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości - 210 260 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólna - 11 700 zł

- na zarządzanie kryzysowe - 18 300 zł

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie - 20 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych . 2. Ustala się wydatki w kwocie - 18 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych i 2 000 zł na ralizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 2 000 zł i wydatki w kwocie na - 2 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie - 170 000 zł i wydatki w kwocie 170 000 zł związane z realizacją zadań określonej ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na łaczną kwotę - 220 000 zł, zgodnie z załącznikem Nr 5.

§ 9. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 190 000 zł , wydatki - 190 000 zł Zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do kwoty - 300 000 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do: zaciągania zobowiązań: z tytułu umów, których realizacja w roku następnym ( 2016 jest niezbędna dla zapewnienia ciagłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2016 roku. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiazań określonych w § 10 przedmiotowej uchwale. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów wyodrębnionego rachunku dochodów przy oświatowych jednostkach budżetowych. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami w zakresie wydatków na uposażenia , wynagrodzenia i ich pochodnych , wydatków majątkowych i bieżących.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Sulima


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/17/14
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/14
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/17/14
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/17/14
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/17/14
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/17/14
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/17/14
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama