reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/9/14 Rady Gminy Janów

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ,645 i 1318) oraz art. 211, art. 212 , art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938 i 1646) Rada Gminy Janów postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy :

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 030 zł , w tym:

1) na zadania bieżące - 3 030 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 42 198 , w tym :

1) na zadania bieżące -41 357 zł,

2) na zadania majątkowe - 841 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 39 168 , w tym:

1) na zadania bieżące- 38 326 zł,

2) na zadania majątkowe - 842 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Janów w sprawie budżetu na 2014 rok dotyczący zadań inwestycyjnych na 2014 rok , zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetu gminy - 13 791 712 zł tego:

- bieżące w wysokości - 13 326 619

- majątkowe w wysokości - 465 093 zł

2) plan wydatków budżetu gminy - 14 169 579 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 12 334 472

- majątkowe w wysokości - 1835 107 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 377 867 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 4. Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Janów na 2014 rok stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Antoni Rymarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/9/14
Rady Gminy Janów
z dnia 30 grudnia 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/9/14
Rady Gminy Janów
z dnia 30 grudnia 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/9/14
Rady Gminy Janów
z dnia 30 grudnia 2014 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 ROKU

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/9/14
Rady Gminy Janów
z dnia 30 grudnia 2014 r.

1. Na podstawie pisma z PUW FB.II.3111.658.2014. IS - zwiększono dotację na zwrot podatku akcyzowego zawrtego w cenie ojeju napędowego,

2. Zwiększono dochody z tytułu opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu,podatek leśny, opłatę skarbową oraz opłatę za ścieki,

3. Zwiększono wydatki dotyczące podatku od nieruchomości za obiekty gminne,

4. Dokonano przesunięć między paragrafami dotyczących projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludnosci województwa poslaskiego",

5. Zwiększono wydatki dotyczące diet dla sołtysów i dla radnych,

6. Dokonano przesunięć między paragrafami w rozdziale Urzędy Gmin i Pozostała działalność,

7. Dokonano przesunięć między paragrafami w rozdziale Ochotniczych Straży Pożarnych,

.

8. Dokonano przesunięć między paragrafami w dziale Pomoc Społeczna,

9. Zwiększono wydatki na konserwację oświatlenia ulicznego na terenie gminy,

10. Zmniejszono wydatki na ubezpieczenie oczyszczalni ścieków oraz na zakup usług związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama