reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/8/14 Rady Gminy Mały Płock

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014r. poz. 379; poz. 911 i poz. 1146) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.000 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 128.230 zł oraz przenosi się plan wydatków w kwocie 68.844zł pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

4. Po dokonaniu powyższych zmian:

1) plan dochodów wynosi 16.665.625,17zł, w tym:

a) bieżące - 16.007.410,17zł

b) majątkowe - 658.215,00zł

2) plan wydatków wynosi 16.249.625,17zł, w tym:

a) bieżące - 15.255.438,17zł

b) majątkowe - 994.187,00zł

§ 2. Przeznaczyć prognozowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 416.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 128.230 zł oraz pożyczek na wypczedzające finansowanie w kwocie 287.770zł.

§ 3. Rozchody budżetu w kwocie 416.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Gałązka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/8/14
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiana planu dochodów budżetu na 2014 rok.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/8/14
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiana planu wydatków budżetu na 2014 rok.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/8/14
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku.

Lp.

Dział


Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2014

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.


010

01041

Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal przy Szkole Podstawowej w Małym Płocku

532.384

532.384

376.784

0

0

155.600

Urząd Gminy

2.

600

60016

Przebudowa mostka w miejscowości Stare Rakowo

32.000

32.000

32.000

0

0

0

Urząd Gminy

3.

600

60016

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krukówka na odcinku 1.514,70 mb

794.312

620

620

0

0

0

Urząd Gminy

Ogółem

1.358.696

565.004

409.404

0

0

155.600

X

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Gałązka


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/8/14
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Rozchody ogółem:

416 000,00

1

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej

963

287 770,00

2

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

128 230,00

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Gałązka

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sądej

Prawnik specjalizujący się w tematyce podatkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama