reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.594, zm.: z 2013 r. poz.645, poz. 1318; z 2014 r. poz.379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 50.509 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,

2) zmniejszyć dochody o kwotę 202.675 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 60.570 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 212.736 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 18.818.718 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.136.623 zł,

- dochody majątkowe w kwocie: 682.095 zł.

2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 18.148.389 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 16.342.827 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 1.805.562 zł.

3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.609.372 zł.

4) Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 670.329 zł z przeznaczeniem na:

- planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 670.329 zł.

§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku, zgodnie
z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchyla się:

1) załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/188/2014 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2014,

2) załącznik Nr 3 i 4 do Uchwały Nr XXVI/210/2014 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2014.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Romanowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK - TABELA


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK - TABELA


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2014


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
W 2014 ROKU


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/17/2014
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2014 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK

W związku z bieżącą analizą realizacji budżetu i potrzeb dokonano zmian w planie dochodów i wydatków. Plan dochodów skorygowano zgodnie z przypisami i odpisami należności dokonanymi w trakcie 2014 roku. Dokonano korekty dochodów z tytułu projektów realizowanych przy udziale środków europejskich. Zmniejszono dochody o 43.680 zł - przesunięcie płatności na 2015 roku ("Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa", "Zagospodarowanie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej we wsi Tajno Stare") oraz przesunięcia w ramach paragrafów w 2014 roku ("Aktywnym Bądź", "Wysoka jakość w oddziałach przedszkolnych"). Zwiększono dochody o kwotę 34.202 zł - wpływ częściowej płatności za dokonane wydatki w ramach projektu "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Bargłów Kościelny" oraz przesunięcia w ramach paragrafów w 2014 roku ("Aktywnym Bądź", "Wysoka jakość w oddziałach przedszkolnych").

W ramach wydatków zwiększono dotację celową dla Miasta Suwałki o kwotę 200 zł (zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych) oraz wprowadzono dotację dla Gminy Augustów w kwocie 2.500 zł (za uczniów uczęszczających w 2014 roku do przedszkoli na terenie Gminy Augustów). Dokonano korekty wydatków w zakresie pomocy społecznej w związku z nadwyżkami zgłoszonymi przez Kierownika GOPS.

W załączniku Nr 3 "Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014" oraz zał. Nr 4 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności" zaktualizowano plan wydatków w zakresie wynikającym z bieżącej realizacji zadania oraz zmian wynikających z zakończonego postępowania przetargowego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Romanowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sebastian Saliński

Ekspert rynku nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama