reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 56/2014 Wójta Gminy Klukowo

z dnia 31 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1])oraz § 11 pkt. 2 uchwały Nr XXIII/142/14 Rady Gminy Klukowo z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 4.763 zł

2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 4.763 zł

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem:13.143.766 zł w tym:

a) dochody majątkowe -391.573 zł

b) dochody bieżące -12.752.193 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami -2.143.479 zł

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0

2) Wydatki budżetowe ogółem:12.958.679 zł w tym:

a) wydatki majątkowe -327.544 zł

b) wydatki bieżące-12.631.135 zł

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami -2.143.479 zł

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej -0

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -854.599 zł

§ 4. O wprowadzonych powyższych zmianach poinformować Radę Gminy na najbliższej sesji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Wójt Gminy Klukowo


Piotr Uszyński


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2014
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 31 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2014
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 31 grudnia 2014 r.

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK

Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetowych:

1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz.801 rozdz. 80110 § 4210 o kwotę 4.753 zł oraz w § 4440 o kwotę 10 zł, a zwiększa się wydatki w dz 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 3.658 zł z przeznaczeniem na opłatę faktur za materiały i wyposażenie w Szkole Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych oraz w § 4300 z przeznaczeniem za wykonane usługi na kwotę 880 zł w Szkole Podstawowej w Kuczynie oraz o kwotę 225 zł w Szkole Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych.


[1]] Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146 i 1626.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Janusz Ryfka

Menadżer ds. PPK w PFR TFI

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama