reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 5073/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 11 grudnia 2014r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały Rady Miejskiej w Kleszczelach nr XXVI/205/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2015 r

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący:Stanisław Srocki Członkowie: Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Marcin Tyniewicki

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91
ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2013 r., poz. 594 ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Miejskiej w Kleszczelach Nr XXVI/205/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.

p o s t a n a w i a : uznać, iż powyższa Uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z zapisami zawartymi w:

1) § 1 pkt 1, w którym określono stawki podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego "o ładowności", co nie znajduje uzasadnienia prawnego i stanowi naruszenie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części § 1 pkt 1 Uchwały
Nr XXVI/205/2014 w zakresie słów: "o ładowności";

2) § 1 pkt 4, w którym błędnie określono sposób wykazywania dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów "(w złotych)", co prowadzi do naruszenia art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części § 1 pkt 4 Uchwały
Nr XXVI/205/2014 w zakresie słów: "(w złotych)";

3) § 1 pkt 5 i pkt 6, zgodnie z którymi określono stawki podatku od środków transportowych z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania "związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego", co prowadzi do naruszenia art. 8 pkt 5 i pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849),

- w związku z tym postanawia wezwać do usunięcia wskazanego naruszenia prawa;

4) § 1 pkt 6, w którym błędnie określono sposób wykazywania dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: "naczepa/przyczepa ciągnik + pojazd silnikowy
(w złotych)", co prowadzi do naruszenia art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części § 1 pkt 6 Uchwały
Nr XXVI/205/2014 w zakresie słów: "ciągnik" oraz "(w złotych)";

5) nie określeniem w § 1 pkt 6 Uchwały stawek podatku od środków transportowych od przedmiotów opodatkowania o liczbie osi jedna, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 31 ton, co stanowi naruszenie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849),

- w związku z tym postanawia wezwać do usunięcia wskazanego naruszenia prawa.

U z a s a d n i e n i e W dniu 21 listopada 2014 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła Uchwała Rady Miejskiej w Kleszczelach Nr XXVI/205/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2015 r. Na mocy przedmiotowej Uchwały Rada określiła stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2015 roku.

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.), tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały, zawiadamiając Radę pismem z dnia 26 listopada 2014 r. o terminie posiedzenia Kolegium RIO
w Białymstoku wyznaczonym na dzień 11 grudnia 2014 r. W piśmie wskazano, iż wszczęcie postępowania nadzorczego związane jest z zapisami zawartymi w § 1 pkt 1, pkt 4, pkt 5 oraz pkt 6 Uchwały, wskazano również charakter naruszeń oraz naruszane przepisy. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
11 grudnia 2014 r. stwierdziło, co następuje. Badana Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa. Związane jest to z zapisami zawartymi w § 1 Uchwały:

- pkt 1, w którym określono stawki podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego "o ładowności", co nie znajduje uzasadnienia prawnego i nie odpowiada brzmieniu art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849). Ponadto w pkt 1 lit. a) wystąpił błąd pisarski: powinno być "ton" zamiast "tok";

- pkt 4, w którym błędnie określono sposób wykazywania dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów "(w złotych)" zamiast "(w tonach)", co prowadzi do naruszenia art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

- pkt 5 i pkt 6, zgodnie z którymi określono stawki podatku od środków transportowych z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania "związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego" zamiast "związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego", co prowadzi do naruszenia art. 8 pkt 5 i pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

- pkt 6, w którym błędnie określono sposób wykazywania zespołu pojazdów: "naczepa/przyczepa ciągnik + pojazd silnikowy" zamiast "naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy", jak również błędnie określono sposób wykazywania dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów "(w złotych)" zamiast "(w tonach)". Powyższe działania prowadzą do naruszenia art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

- ponadto w punkcie tym nie określono stawek podatku od środków transportowych dla przedmiotów opodatkowania o liczbie osi jedna, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 31 ton, co stanowi naruszenie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, który to przepis zobowiązuje Radę do określenia stawek również dla tego typu przedmiotów opodatkowania. Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec, jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Otrzymuje: Rada Miejska w Kleszczelach

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Niedzielska

Prawnik ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, trener, mediator ds. pracowniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama