reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 5078/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 11 grudnia 2014r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały Rady Gminy Filipów nr XXXIII/242/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący:Stanisław Srocki Członkowie: Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Marcin Tyniewicki

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2013 r., poz. 594 ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Gminy Filipów
Nr XXXIII/242/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

p o s t a n a w i a : uznać, iż powyższa uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z: zapisem zawartym w § 7 Uchwały, określającym termin jej wejścia w życie: "nie wcześniej jednak niż przed 1 stycznia 2015 r.", co stanowi naruszenie art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.),
w szczególności wynikającej z tego artykułu zasady określoności prawa, w zw. z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.),

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części § 7 Uchwały
Nr XXXIII/242/2014 w zakresie słowa: "przed".

U z a s a d n i e n i e W dniu 17 listopada 2014 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła Uchwała Rady Gminy Filipów Nr XXXIII/242/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.), tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały, zawiadamiając Radę pismem z dnia 27 listopada 2014 r. o terminie posiedzenia Kolegium RIO
w Białymstoku wyznaczonym na dzień 11 grudnia 2014 r. W piśmie wskazano, iż wszczęcie postępowania nadzorczego związane jest z zapisami zawartymi w § 7 Uchwały, określającym termin jej wejścia w życie: "nie wcześniej jednak niż przed 1 stycznia 2015 r.". Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
11 grudnia 2014 r. stwierdziło, co następuje. Badana Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa. Związane jest to z zapisem zawartym w § 7 Uchwały, określającym termin jej wejścia w życie: "nie wcześniej jednak niż przed 1 stycznia 2015 r.". Zapis powyższy nie pozwala na jednoznaczne określenie daty wejścia w życie przedmiotowej Uchwały i prowadzi do naruszenia art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r., w szczególności wynikającej z tego artykułu zasady określoności prawa, w zw. z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.). Ten ostatni przepis stanowi, iż akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. Wskazanie, iż Uchwała wchodzi w życie "nie wcześniej jednak niż przed 1 stycznia 2015 r." nie spełnia wymogu jednoznacznego określenia terminu wejścia w życie Uchwały. Biorąc pod uwagę roczny charakter opłaty i powyższe zapisy, Uchwała powinna wejść w życie nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2015 r. Wskazuje się również, że podobny zapis był już przedmiotem rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium tut. Izby i wystąpił w uchylanej wspomnianą Uchwałą Uchwale
Nr XXV/185/2013 z dnia 15 listopada 2013 r., a Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku stwierdziło nieważność części Uchwały w zakresie słowa "przed". Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec, jak w sentencji. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Otrzymuje: Rada Gminy Filipów

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama