reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 5080/14 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 11 grudnia 2014r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały Rady Gminy Jeleniewo nr XXXIX.200.2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący:Stanisław Srocki Członkowie: Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Anna Ostrowska Aleksander Piszczatowski Dariusz Renczyński Marcin Tyniewicki

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91
ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2013 r., poz. 594 ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Gminy Jeleniewo
Nr XXXIX.200.2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

p o s t a n a w i a : uznać, iż powyższa Uchwała narusza prawo w sposób istotny w związku z:

1) zapisami zawartymi w § 1 ust. 1 pkt 4 Uchwały, zgodnie z którym określono stawkę podatku od środków transportowych dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton i mniej niż 40 ton, liczbie osi trzy, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, w wysokości 2.900 zł, co stanowi naruszenie art. 10 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849) w zw. z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia
7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r.,

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części § 1 ust. 1 pkt 4 Uchwały
Nr XXXIX.200.2014 w zakresie wyżej wskazanej stawki podatku od środków transportowych;

2) nieokreśleniem w § 1 ust. 1 pkt 4 Uchwały stawek podatku od środków transportowych dla przedmiotów opodatkowania o liczbie osi większej niż trzy, co również stanowi naruszenie art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

- w związku z tym postanawia wezwać do usunięcia wskazanego naruszenia prawa;

3) zapisami zawartymi w § 1 ust. 1 pkt 6 Uchwały, w którym określono stawki podatku od środków transportowych dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:

a) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 33 tony i mniej niż 38 ton, o liczbie osi dwie, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, w wysokości 2.000 zł,

b) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton i mniej niż 38 ton, o liczbie osi trzy, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, w wysokości 2.200 zł. Stanowi to naruszenie art. 10 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849) w zw. z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r.,

- w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność części § 1 ust. 1 pkt 6 Uchwały
Nr XXXIX.200.2014 w zakresie wyżej wskazanych stawek podatku od środków transportowych;

4) nieokreśleniem w § 1 ust. 1 pkt 6 Uchwały stawek podatku od środków transportowych dla przedmiotów opodatkowania o liczbie osi większej niż trzy, co również stanowi naruszenie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

- w związku z tym postanawia wezwać do usunięcia wskazanego naruszenia prawa.

U z a s a d n i e n i e W dniu 21 listopada 2014 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wpłynęła Uchwała Rady Gminy Jeleniewo Nr XXXIX.200.2014 z dnia 13 listopada
2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na mocy przedmiotowej Uchwały Rada określiła stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy.

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.), tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały, zawiadamiając Radę pismem z dnia 26 listopada 2014 r. o terminie posiedzenia Kolegium RIO
w Białymstoku wyznaczonym na dzień 11 grudnia 2014 r. W piśmie wskazano, iż wszczęcie postępowania nadzorczego związane jest z zapisami zawartymi w § 1 ust. 1 pkt 4 oraz pkt 6 Uchwały, wskazano również charakter naruszeń oraz naruszane przepisy. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
11 grudnia 2014 r. stwierdziło, co następuje. Badana Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa. Związane jest to z zapisami zawartymi w § 1 ust. 1 pkt 4 Uchwały, zgodnie z którym określono stawkę podatku od środków transportowych dla pojazdów określonych
w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton i mniej niż 40 ton, liczbie osi trzy, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, w wysokości 2.900 zł. Stanowi to naruszenie art. 10 ust. 1 pkt 4
lit. a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849) w zw. z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia
2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. Maksymalna stawka podatku od środków transportowych dla tego typu pojazdów wynosi bowiem 2.425,51 zł. Ponadto w punkcie tym nie określono stawek podatku od środków transportowych dla przedmiotów opodatkowania o liczbie osi większej niż trzy, co również stanowi naruszenie art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. W § 1 ust. 1 pkt 6 Uchwały określono stawki podatku od środków transportowych dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:

- o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 33 tony i mniej niż 38 ton, o liczbie osi dwie, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, w wysokości 2.000 zł,

- o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton i mniej niż 38 ton, o liczbie osi trzy, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, w wysokości 2.200 zł. Stanowi to naruszenie art. 10 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849) w zw. z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. Maksymalna stawka podatku od środków transportowych dla tego typu przedmiotów opodatkowania wynosi bowiem 1918,50 zł. Ponadto w punkcie tym nie określono stawek podatku od środków transportowych dla przedmiotów opodatkowania o liczbie osi większej niż trzy, co również stanowi naruszenie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec, jak w sentencji. Jednocześnie Kolegium zwraca uwagę na bezprzedmiotowe różnicowanie stawek
w § 1 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 6 Uchwały, w których wyodrębnia się kategorie przedmiotów opodatkowania według dopuszczalnej masy całkowitej, a następnie określa się stawki podatku w jednakowej wysokości, co pozostaje w sprzeczności z zasadami techniki legislacyjnej. POUCZENIE Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Otrzymuje: Rada Gminy Jeleniewo

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Filipczak-Zawadzka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama