reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/14/15 Rady Miasta Sejny

z dnia 21 stycznia 2015r.

w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego w istotnej sprawie dotyczącej mieszkańców Sejn

Na podstawie art.2 ust. 1 pkt 3, art. 4 i art. 9 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (tekst jednolity: Dz. U z 2013 r. poz. 706, z 2014 r. poz. 1871) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się o przeprowadzeniu referendum lokalnego w istotnej sprawie dotyczącej mieszkańców Sejn, o której mowa w § 2 uchwały.

§ 2. Ustala się następującą treść pytania w referendum:

Czy jesteś za dochodzeniem strat Miasta Sejny od Skarbu Państwa z tytułu niewłaściwego nadzoru prawnego i finansowego" Pod pytaniem umieszczone będą dwa warianty odpowiedzi: "TAK" , "NIE".

§ 3. Termin przeprowadzenia referendum, o którym mowa w § 1 uchwały wyznacza się na dzień 15 marca 2015 r.

§ 4. 1. Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum, o którym mowa w niniejszej uchwale określa załącznik nr 1 do uchwały.

2. Wzór i treść karty do głosowania określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Karta do głosowania jest drukowana jednostronnie na papierze koloru białego i ma format A4.

3. Ustala się format A4 nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille, a na papierze koloru białego. Wzór i treść nakładki na kartę do głosowania określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podlega bezzwłocznemu rozplakatowaniu na terenie Miasta Sejny i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sejny.

Przewodniczący Rady Miasta


Romuald Jakubowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/15
Rady Miasta Sejny
z dnia 21 stycznia 2015 r.

kalendarz czynności wyborczych związanych z przeprowadzeniem referendum lokalnego w dniu 15 marca 2015 r.

Data wykonania czynności

Treść czynności

do 26 stycznia 2015 r.

- podanie do wiadomości publicznej poprzez rozplakatowanie na terenie Miasta Sejny i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sejny uchwały Rady Miasta Sejny w sprawie referendum lokalnego.
- przesłanie uchwały do Komisarza Wyborczego w Suwałkach.
- przesłanie uchwały do Wojewody Podlaskiego celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

do 13 lutego 2015 r.

podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Burmistrza Miasta Sejny, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibach obwodowych komisji właściwych do głosowania korespondencyjnego i lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

do 16 lutego 2015 r.

zgłaszanie do Burmistrza Miasta Sejny kandydatów na członków gminnej i obwodowych komisji ds. referendum.

do 17 lutego 2015 r.

powołanie przez Radę Miasta Sejny gminnej Komisji do spraw Referendum w Sejnach.

do 20 lutego 2015 r.

powołanie przez gminną Komisję do spraw Referendum w Sejnach obwodowych komisji do spraw referendum w Sejnach, sporządzenie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum;

do 23 lutego 2015r.

składanie Burmistrzowi Miasta Sejny wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do 1 marca 2015r.

zgłaszanie do Burmistrza Miasta Sejny przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille, a

do 6 marca 2015 r.

składanie wniosków przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum o dopisanie ich do spisu w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, zgłaszanie Burmistrzowi Miasta Sejny przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum zamiaru głosowania przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille, a

13 marca 2015 r.
godz. 24.00

zakończenie kampanii referendalnej.

14 marca 2015 r.

przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisu wyborców uprawnionych do udziału w referendum.

15 marca 2015 r.
godziny 7.00 - 21.00

referendum lokalne.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/14/15
Rady Miasta Sejny
z dnia 21 stycznia 2015 r.

WZÓR

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/14/15
Rady Miasta Sejny
z dnia 21 stycznia 2015 r.

Nakładka na kartę do głosowania

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Śmidoda

aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama