reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 59/15 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 9 stycznia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146/ oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr 9/II/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2015 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na przeniesieniu wydatków w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 46.397,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 19.083.967,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące kwota 18.208.914,00 zł

2) dochody majątkowe kwota 875.053,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 18.360.724,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 16.721.215,00 zł

2) wydatki majątkowe kwota 1.639.509,00 zł.

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Stanisław Szleter


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 9 stycznia 2015 r.

WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 481 700,00

0,00

2 481 700,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 403 000,00

0,00

2 403 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

48 000,00

- 200,00

47 800,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 400,00

200,00

3 600,00

Razem:

2 499 227,00

0,00

2 499 227,00

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

475 350,00

0,00

475 350,00

40002

Dostarczanie wody

475 350,00

0,00

475 350,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

5 000,00

- 5,00

4 995,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 202,00

5,00

3 207,00

750

Administracja publiczna

2 768 918,00

0,00

2 768 918,00

75011

Urzędy wojewódzkie

156 788,00

52,00

156 840,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 900,00

52,00

7 952,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2 202 690,00

- 82,00

2 202 608,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

100 000,00

- 82,00

99 918,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

18 000,00

- 18 000,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

5 000,00

30 000,00

35 000,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

12 000,00

- 12 000,00

0,00

75095

Pozostała działalność

278 440,00

30,00

278 470,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 760,00

30,00

6 790,00

801

Oświata i wychowanie

5 828 918,00

0,00

5 828 918,00

80101

Szkoły podstawowe

3 186 049,00

0,00

3 186 049,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

36,00

- 36,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

0,00

3 536,00

3 536,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

3 500,00

- 3 500,00

0,00

80110

Gimnazja

1 547 985,00

0,00

1 547 985,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

106 500,00

- 6 519,00

99 981,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

600,00

- 600,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

0,00

2 100,00

2 100,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 500,00

- 1 500,00

0,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

6 519,00

6 519,00

852

Pomoc społeczna

1 400 263,00

0,00

1 400 263,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

406 124,00

0,00

406 124,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

0,00

3 840,00

3 840,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

3 840,00

- 3 840,00

0,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

614 073,00

0,00

614 073,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

429 073,00

0,00

429 073,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 821,00

115,00

6 936,00

4260

Zakup energii

25 000,00

- 115,00

24 885,00

Razem:

15 861 497,00

0,00

15 861 497,00

WYDATKI OGÓŁEM

18 360 724,00

w tym:

wydatki bieżące

16 721 215,00

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

12 699 114,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 306 207,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4 392 907,00

2) Dotacje na zadania bieżące

211 576,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 415 663,00

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

91 862,00

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0,00

6) Obsługa długu

303 000,00

wydatki majątkowe

1 639 509,00

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

1 594 009,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

468 173,00

2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

45 500,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 9 stycznia 2015 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu, uwzględniając potrzeby finansowe jednostek w związku z ich bieżącą działalnością - 46.397,00 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy sp.k.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama