reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 4.2014 Wójta Gminy Szudziałowo

z dnia 31 grudnia 2014r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz.379, 911, 1626,1877), w związku z § 11 ust. 3 Uchwały Nr XXV.157.2013 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę - 96,51 zł

2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę- 136.807,69 zł

3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę- 115.711,18 zł

4. Dokonać zmniejszenia rezerwy ogólnej Dz.758 Rozdz.75802 § 4810- 21.000 zł

5. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 wraz z uzasadnieniem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem- 11.288.074,87 zł

- z tego: bieżące 10.463.074,87 zł, majątkowe 825.000 zł

2) Plan wydatków ogółem- 9.968.516,68 zł

2. z tego: bieżące 9.552.378,68 zł, majątkowe 416.138 zł

2. Dochody budżetu w wysokości 504.051 zł pochodzące z refundacji UE przeznacza się obligatoryjnie na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w 2013 roku.

3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 815.507,19 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT


Tadeusz Tokarewicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4.2014
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 31 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4.2014
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 31 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy Szudziałowo

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.

Zmiany planu wydatków w ramach poszczególnych działów dokonano zgodnie z uprawnieniami Wójta wynikającymi z ustawy o finansach publicznych, a podyktowane zostały koniecznością dokonania przesunięć wynikających z analizy zrealizowanych wydatków.

1. Na podstawie pisma z PUW Nr FB-II.3111.439.2014.MA z dnia 09.10.2014r. zwiększa się dochody i wydatki w Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 96,51 zł

2. Przesunięcia w Dz. 801 Oświata i wychowanie i Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zostały dokonane na wniosek dyrektorów szkół.

3. Rezerwę celowa 21.000 zł (po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji rewizyjnej) przenosi się na zwiększenie planu wydatków w Dz. 600 o kwotę 5.110 zł. na zakup materiałów,

w Dz. 750 o kwotę 4.310 zł. na różne wydatki i składki PERON, w Dz. 801 o kwotę 5.400 zł. na zakup usług, w Dz. 754 o kwotę 6.180 zł. na zakup usług.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Stasiewski

Doradca podatkowy, biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama