reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 10/15 Burmistrza Rajgrodu

z dnia 13 stycznia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z póź zmn) oraz § 11 pkt.2 Uchwały Nr III/19/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 r. z dnia 30 grudnia 2014 r. zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzić zmiany w planie wydatków

1) Zwiększyć wydatki o kwotę 24 710,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1;

2) Zmniejszyć wydatki o kwotę 24 710,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:Plan dochodów ogółem 19 349 846,00 w tym:

a) bieżące - 16 779 121,00 zł,

b) majątkowe - 2 570 725,00 zł.

Plan wydatków ogółem 19 674 606,00 w tym:

c) bieżące - 14 293 064,00 zł,

d) majątkowe - 5 381 542,00 zł.

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Rajgrodu


Ireneusz Gliniecki


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/15
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 13 stycznia 2015 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2015 r.

§ 1.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę - 24 710,00 zł, zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę - 24 710,00 zł

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

2 351 386,00

0,00

2 351 386,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 894 012,00

0,00

1 894 012,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2 150,00

- 2 150,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

3 780,00

8 750,00

12 530,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

6 600,00

- 6 600,00

0,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

79 680,00

0,00

79 680,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2 000,00

- 2 000,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

2 000,00

2 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

190 335,00

0,00

190 335,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

179 918,00

0,00

179 918,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

473,00

473,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

473,00

- 473,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

5 371 122,00

0,00

5 371 122,00

80101

Szkoły podstawowe

2 688 442,00

0,00

2 688 442,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 452,00

- 1 452,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

3 152,00

3 152,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 700,00

- 1 700,00

0,00

80104

Przedszkola

248 315,00

0,00

248 315,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 320,00

- 1 320,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

1 800,00

1 800,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

480,00

- 480,00

0,00

80110

Gimnazja

1 482 170,00

0,00

1 482 170,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 800,00

- 1 800,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

3 360,00

3 360,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 560,00

- 1 560,00

0,00

851

Ochrona zdrowia

87 863,00

0,00

87 863,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

85 863,00

0,00

85 863,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

390,00

390,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

390,00

- 390,00

0,00

852

Pomoc społeczna

1 741 092,00

0,00

1 741 092,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

20 400,00

0,00

20 400,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

550,00

550,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

550,00

- 550,00

0,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

401 656,00

0,00

401 656,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 500,00

- 1 500,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

3 035,00

3 035,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 535,00

- 1 535,00

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 388 094,00

0,00

4 388 094,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

256 900,00

0,00

256 900,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

1 200,00

1 200,00

4270

Zakup usług remontowych

32 400,00

- 1 200,00

31 200,00

Razem:

17 864 023,00

0,00

17 864 023,00

Ogółem

19 674 606,00

24 710,00
- 24 710,00

19 674 606,00

Burmistrz Rajgrodu


Ireneusz Gliniecki


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/15
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 13 stycznia 2015 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian:

1) Dokonane zmiany dotyczą zmian klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem MF z dnia 16.12.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków. Uchylono paragraf 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet i paragraf 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, które zastąpione zostały paragrafem 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Burmistrz Rajgrodu


Ireneusz Gliniecki

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Adwokat dr Sebastian Koczur

ekspert z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama