reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Kolneńskiego

z dnia 30 grudnia 2014r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 r

przedkładane Radzie Powiatu - zgodnie z obowiązkiem ustawowym wynikającym z art.38b, ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Zaktualizowany ostatnim zarządzeniem Nr 19/2014 z dnia 22 grudnia 2014r nowy skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku został powołany na kolejny 3- letni okres kadencji 2014-2017 przez Starostę Kolneńskiego w następującym składzie:

1. Stanisław Wiszowaty - przewodniczący komisji .

2. Delegowani przez Radę Powiatu Kolneńskiego :

a) Zdzisław Połoński - radny powiatu;

b) Andrzej Mieczkowski - radny powiatu.

3. Przedstawiciele delegowani przez Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie:

a) Robert Marciniak - Komendant Powiatowy Policji;

b) Jan Czyż - Naczelnik Wydziału Prewencji.

4. Osoby powołane przez Starostę :

a) Piotr Glinka - Sekretarz Powiatu;

b) Edward Wysocki - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych;

c) Marcin Sekściński - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Powiatu.

5. Grzegorz Bielski prokurator Rejonowy - wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Łomży.

6. Do udziału w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z głosem doradczym powołano:

a) Lecha Kowalczyka - Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie;

b) Piotra Małża - Komendanta Straży Miejskiej w Kolnie.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku obecnej jak i poprzedniej kadencji w ramach ustawowych zadań i kompetencji, realizowała w 2014 roku zadania określone w ustawach dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

W okresie sezonu letniego komisja podejmowała działania profilaktyczne w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa wśród młodzieży w czasie wakacji. Przewodniczący komisji przyłączył się do apelu Wojewody Podlaskiego w sprawie bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji.

Na stronach internetowych starostwa i plakatach informowano na temat bezpiecznego wypoczynku w okresie letnim, bezpiecznej kąpieli, zachowań w nagłych i niebezpiecznych sytuacjach, i zagrożeń przestępczych. Starosta występował z apelem do rolników, by podczas prac w rolnictwie przestrzegali zasad bezpieczeństwa i jak najmniej angażowali w nie nieletnich, a szczególnie do prac z udziałem sprzętu mechanicznego.

Na uwagę zasługuje fakt, że do apelu starosty przyłączyły się wszystkie jednostki samorządowe służby i straże, w tym wszystkie placówki oświatowe w powiecie kolneńskim.

Realizując zadania określone w art. 38a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym - Starosta w dniu 30 grudnia 2014 r. zwołał posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli jej członkowie oraz przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, służb, inspekcji i straży. Na posiedzeniu rozpatrywano następujące zagadnienia:

1. Ocena zagrożeń porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, stanu sanitarnego, weterynaryjnego i ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu kolneńskiego za okres roku 2014.

2. Działania pomocowe na rzecz osób bezdomnych, starszych, samotnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, a także tych, którzy w okresie zimy wymagają wsparcia i pomocy.

Stan bezpieczeństwa wg właściwości przedstawili:

1. Jan Czyż - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kolnie zreferował stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kolneńskiego za okres roku 2014. Omówił także działania, jakie poodejmowane są przez policję na rzecz osób potrzebujących pomocy w okresie zimowym.

W swym wystąpieniu podkreślił, że liczba przestępstw zaistniałych w 2014 roku w porównaniu do roku 2013 znacznie zmalała. (300-2013r, 288-2014r.) Także ogólna liczba wykroczeń w porównaniu do roku ubiegłego także spadła. Zauważa się natomiast wzrost ilości ujawnionych nietrzeźwych kierujących pojazdami (116 - 2013r., 125 - 2014r.) W zapytaniach starosta poprosił o więcej informacji na temat głośnych kradzieży na terenie miasta Kolno. Jan Czyż podkreślił, że liczba kradzieży w 2014 nieznacznie wzrosła w stosunku do roku ubiegłego, co zarazem wywołuje zrozumiały niepokój wśród ludności. Nadmienił, że prowadzone są w tym temacie dalsze dochodzenia i zatrzymani są niektórzy sprawcy. W zakończeniu wystąpienia Jan Czyż stwierdził, że ogólny stan bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu jest zadowalający.

2. Urszula Gołębiewska - Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie, przedstawiła informację na temat stanu sanitarnego na terenie powiatu kolneńskiego za okres bieżącego roku. W swym wystąpieniu powiedziała, że pod bezpośrednim nadzorem Sekcji Epidemiologii znajduje się 37 podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym:

a) 13 NZOZ (w tym NZOZ Diagnostyka Laboratoryjna),

b) 22 Prywatne Gabinety Lekarskie,

c) 1 Dom Opieki Hospicyjnej ŁTPCH "Hospicjum" p.w. Św. Ducha w Łomży,

d) 1 kolneńska filia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży.

Poza tym pośrednio nadzorowi podlega Szpital Ogólny w Kolnie i ZPOZ w Łomży- Gabinet Lekarza Rodzinnego w Rogienicach.

Nadzór pośredni jest prowadzony w zakresie "zgłaszalności" chorób zakaźnych i w zakresie szczepień ochronnych. W podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeprowadzono 36 kontroli i wydano 40 decyzji umarzających postepowanie. Reasumując swoje wystąpienie P. Gołębiewska powiedziała, że zakres działalności PSSE w Kolnie to szeroki wachlarz zadań i obowiązków związanych z ogólnie rozumianym zapobieganiem chorób i zaburzeń zdrowia w tym chorób zakaźnych oraz prowadzeniem nadzoru sanitarnego całego powiatu. W zakończeniu wystąpienia powiedziała, że ogólny stan sanitarny powiatu kolneńskiego jest dobry.

3. Lech Kowalczyk - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie, omówił temat stanu bezpieczeństwa ochrony p. pożarowej za okres bieżącego roku.

Omawiając ten temat nadmienił, że ogólna ilość zdarzeń w 2014r., w porównaniu do całego 2013 r., uległa zmniejszeniu o 179 zdarzenia. Zmniejszenie liczby zdarzeń dotyczy przede wszystkim miejscowych zagrożeń, które zmalały o 197 interwencje (spadek o 36%) Zmniejszyła się również liczba alarmów fałszywych. (spadek o 2 interwencje). Zwiększeniu natomiast uległa liczba pożarów, o 10 interwencji.

Pod względem zabezpieczenia sprzętowego jest niedostatek. Brakuje zwłaszcza samochodów gaśniczych z napędem terenowym, pozwalającym na sprawne przemieszczanie się w ciężkich warunkach terenowych.

W zakresie ratownictwa technicznego (drogowego) obserwuje się przede wszystkim eskalację wypadków drogowych w rejonie działania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Kolnie. Dotyczy to przede wszystkim tras krajowych 61 i 63, co niewątpliwie ma związek z dużym natężeniem ruchu drogowego, jak również ze złym stanem nawierzchni dróg oraz niezachowaniem zasad bezpieczeństwa w ruchu przez kierujących pojazdami.

W 2014r. jednostki PSP przy akcjach gaśniczo-ratowniczych współdziałały z policją (105 zdarzeń) oraz Pogotowiem Ratunkowym (60 zdarzeń) Komendant Podkreślił też, że w działaniach ratowniczo-gaśniczych duże znaczenie mają jednostki OSP, w tym włączone do KSRG.

4. Powiatowy Lekarz Weterynarii- Ryszard-Marek Karwowski w przesłanym sprawozdaniu artykułował, że sytuacja w zakresie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie powiatu w 2014 jest zadowalająca. Ocena ta wynika z tego, że nie notowano poważnych zachorowań wśród zwierząt. Powiat kolneński został wpisany do wykazu regionów wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego świń. Nie stwierdzono ani jednej choroby wścieklizny u zwierząt. W 2014 roku nie wystąpiły choroby zakaźne, które mogłyby zagrozić stanowi bezpieczeństwa weterynaryjnego powiatu, a sytuacja w przedmiocie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu kolneńskiego jest zadowalająca.

W dalszej części posiedzenia przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej omówili działania pomocowe, jakie podejmowane są na rzecz osób bezdomnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w okresie zimowym. Podobnie jak w latach ubiegłych ośrodki te podejmują wzmożone działania wspierające osoby w szczególności starsze, niezaradne życiowo, bezdomne, samotne i te, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

W podsumowaniu starosta nadmienił, że współpraca wszystkich szczebli organizacji działających w obszarze pomocy społecznej może zminimalizować negatywne skutki okresu zimowego. Istotne jest, aby każda osoba potrzebująca pomocy otrzymała ją. Szybka reakcja nas wszystkich może mieć w wielu przypadkach decydujące znaczenie dla życia i zdrowia ludzkiego.

Po wyczerpaniu tematów i luźnych wnioskach, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Przewodniczacy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku


Stanisław Wiszowaty

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sembox

Agencja search engine marketing

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama