reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/15/15 Rady Gminy Klukowo

z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849) Rada Gminy Klukowo uchwala:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) grunty, budynki lub ich części służące do wykonywania zadań własnych Gminy;

2) budynki mieszkalne lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych;

3) grunty, budynki i budowle wykorzystywane na działalność sportową w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 715) tj. stadiony i boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą tych obiektów typu: szatnie, zaplecze sanitarno - higieniczne, trybuny;

4) budowle służące działalności sportowej (korty, boiska);

5) grunty i budowle zajęte na place zabaw;

6) grunty, budynki i budowle wykorzystywane na działalność kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406);

7) grunty zajęte na cmentarze ujęte w ewidencji gruntów jako tereny cmentarzy i ogrodzone wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowaną na ich terenie tj. kaplice, budynki gospodarcze, budowle;

8) grunty, budynki i budowle wykorzystywane na działalność statutową, polegającą na świadczeniu/wykonywaniu zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.);

9) budynki lub ich części, budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami lub budowlami.

2. Zwolnienia o których mowa w ust. 1 nie obejmują gruntów, budynków lub ich części związanych z prowadzaniem działalności gospodarczej.

§ 2. Traci moc uchwała Nr II/6/14 Rady Gminy Klukowo z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Tymiński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama