reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 41 pkt 2, art. 43 ust. 10, art. 96 ust.1 ust.2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2010 r. i Nr 217, poz. 1427, z 2011 r. Nr 81, poz. 440, z 2013 r. , poz. 509 i poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 567, poz. 598, poz. 1004, poz. 1146 i poz. 1188) - Rada Miejska w Zabłudowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XVII/89/04 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29.06.2004 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Maciej Rogucki


Załącznik nr 1

do uchwały nr IV/21/2015

Rady Miejskiej w Zabłudowie

z dnia 30 stycznia 2015 r.

ZASADY ZWROTU WYDATKÓW ZA NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANE W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY.

§ 1. Uchwała reguluje zasady zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej określone w art.96 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tj: usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe, przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach, pod warunkiem zwrotu wydatków na te świadczenia.

§ 2. Obowiązek zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej wymienione w § 1 spoczywa na:

1) osobie i rodzinie korzystającej ze świadczeń,

2) spadkobiercy osoby, która korzystała ze świadczeń - z masy spadkowej,

3) małżonku, zstępnych przed wstępnymi osoby korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej - jedynie w przypadku gdy nie dokonano zwrotu wydatków zgodnie z pkt 1 i 2, w wysokości przewidzianej w decyzji dla osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej.

§ 3. Świadczenia z pomocy społecznej przyznane pod warunkiem zwrotu, podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu przekracza kryterium wynikające z art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

§ 4. Zasady zwrotu wydatków:

1) zwrotu wydatków dokonuje się jednorazowo lub w miesięcznych ratach, których wysokość jest określona w decyzji administracyjnej kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie;

2) kwota jednorazowej raty nie może być niższa niż 20% należności;

3) maksymalny okres spłaty wynosi 12 miesięcy;

4) wpłata za dany miesiąc powinna być dokonana do ostatniego dnia miesiąca na rachunek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabłudowie.

§ 5. Osoby zobowiązane do zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej, dokonują zwrotu tych wydatków w części lub całości, w zależności od dochodu osoby lub rodziny, zgodnie z poniższą tabelą:

Dochód rodziny w % ustalony w stosunku do kryterium z art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

Wysokość zwrotu wydatków
w % ustalony w stosunku do
kwoty pobranego świadczenia

101% - 120%
121% - 150%
powyżej 150%

40%
80%
100%

§ 6. Zasady zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej określone
w § 1 nie dotyczą świadczeń w postaci usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz świadczeń w formie dożywiania, w sprawie, których Rada Miejska w Zabłudowie podjęła odrębne uchwały.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Ludwiczak

Radca prawny, specjalizujący się w tematach związanych z obsługą prawną przedsiębiorców, prawem korporacyjnym, zamówieniami in house, publicznym transportem zbiorowym i Compliance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama