reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 14/III/2014 Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kulesze Kościelne na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ,zm.poz.645), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258,art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, zm. poz 938)

Rada Gminy Kulesze Kościelne uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 10.438.618,00 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 9.714.893,56 zł,

- majątkowe w wysokości 723.724,44 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 10.938.618,00 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 8.895.805,41 zł,

- majątkowe w wysokości 2.042.812,59zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 .

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 10.000,00 zł,

2. celową w wysokości - 25.000,00zł - na Zarządzanie kryzysowe .

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 500.000,00 zł, oraz rozchodów w kwocie 0 złotych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. § 6 Deficyt budżetu Gminy w wysokości 500.000 złotych planuje się pokryć:

a) kredytem długoterminowym

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000,00 zł.

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 500.000,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 26.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 29.855 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 10.000 zł i wydatki w kwocie 10.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska

4. Ustala się dochody w kwocie 200.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 200.000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 284.411,15 złotych do dyspozycji sołectw , zgodnie z Załącznikiem Nr 5

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 100.000,00 zł.,

2. Sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokosci 500.000,00 zł,

3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących wraz z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej ,

6. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej,

7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Wnorowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/III/2014
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 29 grudnia 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 14/III/2014
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 29 grudnia 2014 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/III/2014
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 29 grudnia 2014 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 14/III/2014
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 14/III/2014
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 29 grudnia 2014 r.

WYKAZ SOŁECTW I KWOT FUNDUSZU SOŁECKIEGO
NA 2015 ROK

1. Chojane Bąki - 6.609,75 zł.

2. Chojane Gorczany - 7.700,00 zł.

3. Chojane Pawłowięta - 9.247,59 zł.

4. Chojane Piecki - 8.004,47 zł.

5. Chojane Sierocięta - 9.247,59 zł.

6. Chojane Stankowięta - 8.368,31 zł.

7. Czarnowo Biki - 9.217,27zł.

8. Faszcze - 9.308,23 zł.

9. Gołasze Dąb - 10.702,00 zł.

10. Gołasze Mościckie - 10.200,00 zł.

11. Grodzkie Szczepanowięta - 8.125,75 zł.

12. Kalinowo Solki - 9.095,99 zł.

13. Kulesze Kościelne - 17.373,34 zł.

14. Kulesze Podawce - 8.186,00 zł.

15. Kulesze Podlipne - 7.125,19 zł.

16. Leśniewo Niedźwiedź I - 7.943,83 zł.

17. Leśniewo Niedźwiedź II - 7.276,79 zł.

18. Niziołki Dobki - 8.247,03 zł.

19. Nowe Grodzkie - 8.701,83 zł.

20. Nowe Kalinowo - 7.731,59 zł.

21. Nowe Wykno - 13.401,42 zł.

22. Stara Litwa - 8.489,59 zł.

23. Stare Grodzkie - 9.611,43 zł.

24. Stare Kalinowo - 9.338,55 zł.

25. Stare Niziołki - 8.156,07 zł.

26. Stare Wykno - 11.733,83zł.

27. Stypułki Giemzino - 8.337,99 zł.

28. Tybory Uszyńskie - 7.883,19 zł.

29. Wnory Pażochy - 8.883,75 zł.

30. Wnory Wiechy - 10.611,99 zł.

31. Wnory Wypychy - 9.550,79 zł.

- ----------------------------

Razem 284.411,15 zł.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 14/III/2014
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy w 2015 r.

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria transportowa ITD-PIP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama