reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 15/2015 Burmistrza Krynek

z dnia 20 stycznia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 ), zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krynki na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 2 "Plan wydatków budżetowych na 2015 rok" dokonuje się zmian w planach wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 9.310.767,-zł, w tym: dochody bieżące 8.870.195,-zł i dochody majątkowe 440.572,-zł.

2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 9.107.568,-zł, w tym: wydatki bieżące 8.692.024,-zł i wydatki majątkowe 415.544,-zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz


Jolanta Gudalewska


Załącznik Nr 1do zarządzenia Nr 15/2015
Burmistrza Krynek
z dnia 20 stycznia 2015 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Rodzaj: Bieżące, zlecone

852

Pomoc społeczna

837.400,00

0,00

837.400,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

828.000,00

0,00

828.000,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

1.000,00

1.000,00

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

1.000,00

- 1.000,00

0,00

Razem: wydatki bieżące, zlecone

853.815,00

0,00

853.815,00

Rodzaj: Własne, bieżące

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

1.583.017,00

0,00

1.583.017,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1.177.531,00

0,00

1.177.531,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1.600,00

- 1.600,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

2.000,00

6.800,00

8.800,00

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

5.200,00

- 5.200,00

0,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

134.898,00

0,00

134.898,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

130.898,00

0,00

130.898,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

800,00

500,00

1.300,00

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

500,00

- 500,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

2.691.180,00

0,00

2.691.180,00

80101

Szkoły podstawowe

1.518.600,00

0,00

1.518.600,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

3.000,00

- 3.000,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

7.000,00

7.000,00

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

4.000,00

- 4.000,00

0,00

852

Pomoc społeczna

979.632,00

0,00

979.632,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

215.968,00

0,00

215.968,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

1.500,00

1.500,00

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

1.500,00

- 1.500,00

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.487.740,00

0,00

1.487.740,00

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

474.980,00

0,00

474.980,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

2.700,00

1.050,00

3.750,00

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

1.050,00

- 1.050,00

0,00

Razem: wydatki bieżące, własne

7.838.209,00

0,00

7.838.209,00


Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 15/2015 Burmistrza Krynek z dnia 20 stycznia 2015 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonano likwidacji paragrafów wydatków (§ 4350 i § 4370), w związku z tym zaplanowane na nich środki przeniesiono na wydatki w § 4360, który otrzymał brzmienie "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych".

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PODATKOWA EMPIRIUM

DORADCY PODATKOWI I RADCOWIE PRAWNI

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama