reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Milejczyce

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, poz. 594, Dz. U. 2013 r., poz. 645, poz. 1318, Dz. U. 2014 r., poz. 379, poz. 1072) w zw. z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, Dz. U. z 2013 r., poz. 509, Dz. U. 2011 r. Nr 81, poz. 440, Dz. U. 2013 r., poz. 1650, Dz. U. 2014 r., poz. 567, poz. 598, poz. 1004, poz. 1146, poz. 1188) Rada Gminy Milejczyce uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obejmują w szczególności:

1) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych

2) opiekę higieniczną

3) pielęgnację zaleconą przez lekarza

4) zapewnienie kontaktów z otoczeniem w miarę możliwości

5) pomoc w przygotowywaniu lub dostarczaniu posiłków.

§ 2. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przyznaje się w formie decyzji osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

§ 3. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą być przyznawane osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni, nie mogą takiej pomocy zapewnić.

§ 4. Osoby korzystające z usług ponoszą opłatę w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej według poniższej tabeli:

Dochód na osobę w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy wyrażony w %

Wysokość opłaty w % ustalona od kwoty dochodu dla:

Osób samotnych oraz samotnie gospodarujących

Osób w rodzinie

Do 100

0

0

Powyżej 100

20

20

§ 5. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi określa GOPS w Milejczycach w decyzji przyznającej usługi.

§ 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia opłat za korzystanie z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, może ona zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat na określony czas, jeżeli:

1) usługobiorca poniósł wydatki związane z chorobą lub śmiercią członka rodziny,

2) usługobiorca poniósł straty materialne w wyniku klęsk żywiołowych lub innych wypadków losowych

3) wystąpiły inne szczególnie uzasadnione okoliczności.

§ 7. Opłaty za usługi wnoszone są w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy wskazany w decyzji przyznającej świadczenie usługi w rozliczeniach miesięcznych, do dnia 10 - go miesiąca następnego po miesiącu świadczenia usługi.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr V/37/2011 Rady Gminy Milejczyce z dnia 29 kwietnia 2011 roku, w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, jak również trybu ich pobierania.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Mikołaj Koczuk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama