reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/14/15 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 23 stycznia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 217 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/12/14 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie: " Deficyt budżetu w wysokości 2.155.969 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 1.399.178 zł.,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 756.791 zł."

2) § 6 otrzymuje brzmienie : " Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.356.791 zł., oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.200.822 zł."

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 38.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 794.791 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Dokonano przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 60.180 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian załącznika Nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku do Uchwały Nr IV/12/14 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29 grudnia 2014 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian załącznika Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku do Uchwały IV/12/14 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29 grudnia 2014 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian załącznika Nr 5 Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2015 rok do Uchwały Nr IV/12/14 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Objaśnienia do uchwały budżetowej zawarte są w Załączniku nr 6 do uchwały.

§ 9. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi :

1) plan dochodów w kwocie 30.385.290 zł., z tego:

a) dochody bieżące 25.297.739 zł.,

b) dochody majątkowe 5.087.551 zł.;

2) plan wydatków w kwocie 32.541.259 zł., z tego:

a) wydatki bieżące 23.755.758 zł.,

b) wydatki majątkowe 8.785.501 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Kłosek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/14/15
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 23 stycznia 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/14/15
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 23 stycznia 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/14/15
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 23 stycznia 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/14/15
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 23 stycznia 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/14/15
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 23 stycznia 2015 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2015 rok.

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

celowa

podmiotowa

przedmiotowa

Lp.

Nazwa zadania lub podmiotu

celowa

podmiotowa

przedmiotowa

1

Powiat białostocki

505.000,00

-

-

1.

Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy89.110,00--

3

1 Gminne Centrum Kultury


-


420.000,00


-

2.

Dotacja dla stowarzyszenia


11.000,00

4

1 Gminna Biblioteka Publiczna


-


124.400,00


-

1

1 Ogółem

505.000,00

544.400,00

-

100.110,00

-

-


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/14/15
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 23 stycznia 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w planie budżetu gminy na 2015 rok.

I. Dokonano zwiększenia planu dochodów i budżetowych o kwotę 38.000 zł. - podpisana umowa na zimowe utrzymanie dróg z powiatem.

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 756.791 zł

1) na prośbę kierownika referatu RGK zwiększono następujące środki:

- wykonanie projektu sieci wodociągowej na Kolonię Wiatrak w Dobrzyniewie Dużym - 6.500 zł..,

- wykonanie projektu sieci wodociągowej z przyłączami ul. Zagórna Dobrzyniewo Duże - 29.000 zł.,

- monitoring pompowni głównej w Fastach 12.300 zł.,

- rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - 50.000 zł.,

- podkład cyfrowy na obszar Dobrzyniewo Duże dla celów zarządzania infrastrukturą liniową wod-kan - 6.200 zł.,

- remont stacji wodociągowej Jaworówka 15.000 zł..,

- remont stacji wodociągowej Dobrzyniewo Duże 95.000 zł..,

2) inne zmiany :

- składka za 2015 rok dla Gminnej Spółki Wodnej "Jedność" - 11.703 zł.,

- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże dodatkowy zakres - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pogorzałkach z dofinansowaniem środków UE - 191.772 zł.,

- serwerownia w Urzędzie Gminy w Dobrzyniewie Dużym 30.000 zł.,

- plany zadania inwestycyjne (rozbudowa przedszkoli w Nowym Aleksandrowie, Dobrzyniewie Dużym, Fastach) - 135.000 zł.,

- remont hali sportowej w Dobrzyniewie Dużym - 35.000 zł.,

- budowa oświetlenia w Kobuziach - 34.440 zł.,

- remont świetlicy wiejskiej w Borsukówce z dofinansowaniem UE - 67.075 zł.,

- zakup sprzętu sportowo rekreacyjnego do świetlic na terenie gminy z dofinansowanie UE - 21.801 zł.,

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli na 2015 rok - 5.000 zł..

II. Dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 60.180 zł. (dotyczy projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego 2015 rok i w związku ze zmianą klasyfikacji w rozporządzeniu)

III. Dokonano zmiany załącznika "Przychodów i rozchodów na 2015 rok" w związku z zaangażowaniem wolnych środków do pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 756.791 zł.

IV. Zmianie ulega również załącznik inwestycyjny na 2015 rok w związku z wprowadzonymi zmianami, zmiany opisane wyżej.

V. Zmianie ulega załącznik dotacyjny w związku z wprowadzeniem dotacji dla stowarzyszenia w wysokości 5.000 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama