reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 5/I/15 Zgromadzenia Zambrowskiego Związku Gmin

z dnia 26 stycznia 2015r.

w sprawie budżetu Zambrowskiego Związku Gmin na 2015 r

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 211, art. 212, art. 222, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) i § 8 pkt. 4 Statutu Zambrowskiego Związku Gmin, Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. dochody Związku w wysokości28 996 w tym bieżące: 28 996

- zgodnie z załącznikiem nr1

2. wydatki Związku w wysokości34 365

- w tym bieżące34 365

- zgodnie z załącznikiem nr 2

3. deficyt budżetowy Związku w wysokości5 369 zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych

4. plan przychodów w kwocie5 369 plan rozchodów w kwocie 0 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 2. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 300 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Zambrowskiego Związku Gmin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/I/15
Zgromadzenia Zambrowskiego Związku Gmin
z dnia 26 stycznia 2015 r.

Plan dochodów budżetu Zambrowskiego Związku Gmin na 2015 rok

Dział

Rozdz.

§

Treść

Plan na 2015

750

Administracja publiczna

28 996

75 095

Pozostała działalność

28 996

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych
jednostek samorządu terytorialnego oraz
związków gmin lub związków powiatów na
dofinansowanie zadań bieżących

28 996

Ogółem

28 996


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5/I/15
Zgromadzenia Zambrowskiego Związku Gmin
z dnia 26 stycznia 2015 r.

Plan wydatków budżetu Zambrowskiego Związku Gmin na 2015 rok

Dział

Rozdział

§

Treść

Plan
na 2015

750

Administracja publiczna

16 565

75095

Pozostała działalność

16 565

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

12 000

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 365

4120

Składki na Fundusz Pracy

200

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300

4300

Zakup pozostałych usług

500

4410

Podróże służbowe krajowe

200

758

Różne rozliczenia

300

75818

Rezerwy ogólne i celowe

300

4810

Rezerwy

300

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

17 500

90002

Gospodarka odpadami

17 500

4300

Zakup pozostałych usług

17 500

Ogółem

34 365


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/I/15
Zgromadzenia Zambrowskiego Związku Gmin
z dnia 26 stycznia 2015 r.

Plan przychodów i rozchodów

Plan przychodów

Paragraf

Treść

Po
zmianie

957

Nadwyżki z lat ubiegłych

5 369,00

Plan rozchodów

Paragraf

Treść

Po
zmianie

-

-

0,00

Zarząd Zambrowskiego Związku Gmin informuje, iż nie zaciągał i nie zamierza zaciągać kredytów ani pożyczek w 2015 roku.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 5/I/15
Zgromadzenia Zambrowskiego Związku Gmin
z dnia 26 stycznia 2015 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Zambrowskiego Związku Gmin

Zambrowski Związek Gmin nie posiada własnego mienia.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 5/I/15
Zgromadzenia Zambrowskiego Związku Gmin
z dnia 26 stycznia 2015 r.

Objaśnienia do budżetu Zambrowskiego Związku Gmin na rok 2015

1. Dochody

Na przewidziane w planie budżetu dochody w kwocie 28 996 zł przewiduje się wpływy z:

- 28 996 zł - wpływy z wpłat gmin z tytułu składki,

2. Wydatki

- 16 565 zł - Wydatki administracyjne:

- 17 500 zł - z tytułu zawartej umowy z firmą EKO- STOK (utylizacja padłego bydła z terenów gmin wchodzących do Związku),

Niedobór w kwocie 5 369 zł zostanie pokryty z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Juszczuk

Coach

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama