reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bialymstoku

z dnia 10 lutego 2015r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Narwi PLB140014

Na podstawie art. 28 ust. 5 i 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.[1])) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Narwi PLB140014 (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 4462 i Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 1763) w załączniku nr 5 wprowadza się następujące zmiany:

1) lp. 5, dotycząca ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz związane z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania, otrzymuje brzmienie:

5

A055
Cyranka
Anas querquedula

A056
Płaskonos
Anas clypeata

A151
Batalion Philomachus pugnax (populacja lęgowa)

A151
Batalion Philomachus pugnax (populacja migrująca)

A137
Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula

A154
Dubelt Gallinago media

A156
Rycyk
Limosa limosa

A162 Krwawodziób Tringa totanus

A195
Rybitwa białoczelna Sternula albifrons

A232
Dudek
Upupa epops

Działanie obligatoryjne : utrzymanie siedlisk ptaków siewkowych, kaczek oraz dudka poprzez ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe lub pastwiskowe.
Działanie fakultatywne :
- użytkowanie pastwiskowe zgodne z wymogami odpowiedniego pakietu rolnośrodowiskowego w ramach obowiązującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ukierunkowanego na ochronę ptaków siewkowych.
- rozpoczęcie wypasu po 20 maja.
Na działkach objętych działaniami w ramach planu zadań ochronnych dla specjalnego obszaru ochrony Ostoja Narwiańska PLH200024 wypas należy prowadzić w sposób wskazany przez ten dokument. Rozpoczęcie działań w pierwszych trzech latach obowiązywania planu zadań ochronnych.

Kompleksy pastwisk - zgodnie z załącznikami nr 12-13 do zarządzenia

Działanie obligatoryjne : właściciel, posiadacz lub dzierżawca obszaru.
Działanie fakultatywne : właściciel lub posiadacz lub dzierżawca obszaru na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu dochodowości, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego zarządca nieruchomości w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony środowiska na podstawie przepisów prawa albo w przypadku braku tych przepisów na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.

2) lp. 6 otrzymuje brzmienie:

6

A122
Derkacz
Crex crex

Inwentaryzacja siedlisk lęgowych derkacza.
Rozpoczęcie działań w pierwszych trzech latach obowiązywania planu zadań ochronnych.

Pozostałe tereny łąk w obszarze, nie wskazane w działaniach nr 4 i 5 do zarządzenia

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku.

3) po lp. 6 dodaje się lp. 6a w brzmieniu:

6a

A122
Derkacz
Crex crex

Utrzymanie siedlisk lęgowych - coroczne koszenie lub wypas (działanie obligatoryjne). Użytkowanie kośne lub pastwiskowe zgodne z wymogami odpowiedniego pakietu rolnośrodowiskowego w ramach obowiązującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ukierunkowanego na ochronę ptaków (działanie fakultatywne). Wymogi uzupełniające: rozpoczęcie koszenia po 15 sierpnia. Na działkach objętych działaniami w ramach Planu Zadań Ochronnych dla specjalnego obszaru ochrony Ostoja Narwiańska PLH200024 działania należy prowadzić w sposób wskazany przez ten dokument.

Pozostałe tereny trwałych użytków zielonych w obszarze, nie wskazane w działaniach 4 i 5.

Właściciel lub posiadacz obszaru na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000 albo na podstawie zobowiązania podjętego w związku z korzystaniem z programów wsparcia z tytułu dochodowości, a w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego zarządca nieruchomości w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu ochrony środowiska na podstawie przepisów prawa albo w przypadku braku tych przepisów na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór nad obszarem Natura 2000.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku


Lech Magrel

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie


Aleksandra Atłowska


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628, 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

PROMAG S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama