reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1/2015 Prezydenta Miasta Suwałk; Zarządu Powiatu w Suwałkach

z dnia 22 stycznia 2015r.

do porozumienia nr 1 z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej Powiatu Suwalskiego przez Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

do porozumienia nr 1 z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej Powiatu Suwalskiego przez Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, zawarty pomiędzy Powiatem Suwalskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

1. Szczepan Ołdakowski - Starosta Suwalski

2. Witold Kowalewski - Wicestarosta Suwalski

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Suwalskiego - Elżbiety Olejnik

zwanym dalej Powierzającym

a Miastem Suwałki, reprezentowanym przez:

1. Czesława Renkiewicza - Prezydenta Miasta Suwałki

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Suwałki - Wiesława Stelmacha

zwanym dalej Przyjmującym

§ 1. W porozumieniu nr 1 z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej Powiatu Suwalskiego przez Bibliotekę Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Na podstawie art. 19 ust. 3 i art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i poz. 908 oraz z 2013 r. poz. 829), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz uchwały nr XX/85/01 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie przekazania zadań powiatowej biblioteki publicznej miejskiej bibliotece publicznej i uchwały nr VI/52/3 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Suwalskim w zakresie przejęcia przez Biblioteke Publiczną im. Marii Konopnickiej w Suwałkach realizacji zadań biblioteki powiatowej na terenie Powiatu Suwalskiego, strony ustalają, że Biblioteka Publiczna im Marii Konopnickiej w Suwałkach, zwana dalej Biblioteką, będzie wykonywać zadania powiatowej biblioteki publicznej Powiatu Suwalskiego.";

2) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Na realizację zadań w 2015 r. Powierzający przekaże na konto Przyjmującego kwotę 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) płatną do dnia 31 marca 2015 r.".

§ 2. Pozostała treść porozumienia nie ulega zmianie.

§ 3. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Urząd Miejski w Suwałkach, dwa egzemplarze Starostwo Powiatowe w Suwałkach i jeden egzemplarz Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

POWIERZAJĄCY:

PRZYJMUJĄCY:

Starosta Suwalski


Szczepan Ołdakowski


Wicestarosta Suwalski


Witold Kowalewski


Skarbnik Powiatu


Elżbieta Olejnik

Prezydent Miasta Suwałki


Czesław Renkiewicz


Skarbnik Miasta Suwałki


Wiesław Stelmach

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Gniezdzia

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama