reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/26/2015 Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 27 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146 i 1626) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 61 478 690zł, z tego :

- bieżące w wysokości 54 062 002 zł,

- majątkowe w wysokości 7 416 688 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 61 929 610 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 52 048 154 zł,

- majątkowe w wysokości 9 881 456 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 100 000 zł,

2) celową w wysokości - 343 000 zł,

z przeznaczeniem na:

a) wydatki na cele edukacyjno - oświatowe: odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, fundusz nagród Starosty, wynagrodzenia w kwocie 213 000 zł,

b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130 000 zł,

§ 4. 1. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z

załącznikiem nr 3.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 712 902 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu ustala się na kwotę 450 920zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2013 i 2014, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikającą z rozliczeń z lat ubiegłych.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 450 920 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł.

§ 8. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w wysokości 439 000 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 480 000 zł i wydatki w kwocie 480 000 zł na realizację zadań określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Ustala się dochody w kwocie 101 000 zł i wydatki w kwocie 101 000 zł na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 5.

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody- 973 100 zł ; wydatki - 973 100 zł zawiera załącznik nr 6.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,

2) a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Franciszek Budrowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/26/2015
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 27 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/26/2015
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 27 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/26/2015
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 27 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/26/2015
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 27 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/26/2015
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 27 stycznia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/26/2015
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 27 stycznia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/26/2015
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 27 stycznia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama