| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/30/15 Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 10 lutego 2015r.

w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i?Mieszkaniowej w?Knyszynie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 oraz 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr III/21/11 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 02 lutego 2011 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Knyszynie (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 58, poz. 679) § 6 otrzymuje brzmienie:

Podstawową działalność gospodarczą ZGKiM stanowi świadczenie usług komunalnych i mieszkaniowych, a w szczególności:

1) zarządzanie oraz administracja komunalnym zasobem mieszkaniowym,

2) zarządzanie gminną siecią wodociągowo – kanalizacyjną, a w szczególności obsługa eksploatacyjna i techniczna, przekazanych w użytkowanie urządzeń, budowa, modernizacja sieci, zapewnienie dostawy wody i odprowadzenia ścieków,

3) utrzymanie zieleni na terenie gminy Knyszyn,

4) utrzymanie czystości oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych,

5) utrzymanie i eksploatacja składowisk odpadów komunalnych,

6) prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

7) dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Knyszyn,

8) prowadzenie targowiska i szaletów miejskich,

9) zarządzanie gminną siecią drogową, a w szczególności obsługa eksploatacyjna i techniczna dróg, budowa i modernizacja sieci drogowej wraz z infrastrukturą drogową,

10) innych usług z zakresu użyteczności publicznej..

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Irena Wysocka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »