| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/30/15 Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 10 lutego 2015r.

w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i?Mieszkaniowej w?Knyszynie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 oraz 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Knyszynie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr III/21/11 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 02 lutego 2011 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Knyszynie (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 58, poz. 679) § 6 otrzymuje brzmienie:

Podstawową działalność gospodarczą ZGKiM stanowi świadczenie usług komunalnych i mieszkaniowych, a w szczególności:

1) zarządzanie oraz administracja komunalnym zasobem mieszkaniowym,

2) zarządzanie gminną siecią wodociągowo – kanalizacyjną, a w szczególności obsługa eksploatacyjna i techniczna, przekazanych w użytkowanie urządzeń, budowa, modernizacja sieci, zapewnienie dostawy wody i odprowadzenia ścieków,

3) utrzymanie zieleni na terenie gminy Knyszyn,

4) utrzymanie czystości oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych,

5) utrzymanie i eksploatacja składowisk odpadów komunalnych,

6) prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

7) dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Knyszyn,

8) prowadzenie targowiska i szaletów miejskich,

9) zarządzanie gminną siecią drogową, a w szczególności obsługa eksploatacyjna i techniczna dróg, budowa i modernizacja sieci drogowej wraz z infrastrukturą drogową,

10) innych usług z zakresu użyteczności publicznej..

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Irena Wysocka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »