reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/18/15 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 16 lutego 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 6j ust. 2, art. 6k ust. 1 pkt. 1, ust. 2, ust. 2a pkt. 4
i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i poz. 122) uchwala się,
co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego.

2. Poprzez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zamieszkującą lokal lub zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem w jednym lokalu i wspólnie utrzymujących się.

3. Rozróżnia się:

1) gospodarstwo domowe jednoosobowe;

2) gospodarstwo domowe dwuosobowe;

3) gospodarstwo domowe trzyosobowe;

4) gospodarstwo domowe czteroosobowe;

5) gospodarstwo domowe pięcioosobowe;

6) gospodarstwo domowe sześcioosobowe i powyżej.

§ 2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi które są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) od jednego jednoosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 7,00 zł;

2) od jednego dwuosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 13,00 zł;

3) od jednego trzyosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 19,00 zł;

4) od jednego czteroosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 24,00 zł;

5) od jednego pięcioosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 29,00 zł;

6) od jednego sześcioosobowego i powyżej gospodarstwa domowego w wysokości 34,00 zł.

§ 3. Określa się wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) od jednego jednoosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 14,00 zł;

2) od jednego dwuosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 26,00 zł;

3) od jednego trzyosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 38,00 zł;

4) od jednego czteroosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 48,00 zł;

5) od jednego pięcioosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 58,00 zł;

6) od jednego sześcioosobowego i powyżej gospodarstwa domowego w wysokości 68,00 zł.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/175/13 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2013 r. poz. 3265).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Wojciech Rudnik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama