reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV.27.2015 Rady Gminy Śniadowo

z dnia 17 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i?do oddziałów przedszkolnych w?szkołach podstawowych, dla których Gmina Śniadowo jest organem prowadzącym

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art.20c ust.1, 4 i 6, w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 16 ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dla potrzeb drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego prowadzonego do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Śniadowo jest organem prowadzącym, ustala się następujące kryteria wraz z ich wartością:

1) pozostanie obojga rodziców/opiekunów kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej, lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 4 punkty,

2) objęcie rodziny kandydata nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 3 punkty,

3) pozostanie jednego z rodziców/opiekuna kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez niego działalności gospodarczej, lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 2 punkty,

4) uczęszczanie lub ubieganie się o przyjęcie rodzeństwa kandydata do placówki, do której został złożony wniosek – 1 punkt.

§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1 pkt 1, 3, 4 będą oświadczenia rodzica/rodziców/opiekuna/opiekunów, a kryterium określonego w § 1 pkt 2 – zaświadczenie odpowiedniej instytucji o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Śniadowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama